تلگرام
کانال تبریزبیدار در تلگرام
دنبال کنید
سرویس : ورزشی , شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۶ ۱۱:۱۸:۱۱ شناسه خبر : ۱۰۶۶۸۶۰

همه متحد شدند؛

پست اینستاگرامی مهاجم سابق تراکتور در دفاع از تیم

در روزهایی که تراکتور دوست و دشمن خود را به خوبی می شناسد و برخی دوستان سابق نمک بر زخم هواداران می پاشند یکی از اقدامات مثبت و قابل توجه این است که تراکتور دوستان وفادارش را بهتر از قبل می شناسد.

به گزارش تبریز بیدار ، در روزهایی که تراکتور دوست و دشمن خود را به خوبی می شناسد و برخی دوستان سابق نمک بر زخم هواداران می پاشند یکی از اقدامات مثبت و قابل توجه این است که تراکتور دوستان وفادارش را بهتر از قبل می شناسد. یکی از این دوستان سعید دقیقی است که در حالیکه تیم در شرایط بحرانی قرار دارد با انتشار پستی در صفحه شخصی خود نوشت: میوه صبر شیرین است، تراکتور دوباره خواهد ایستاد.
Image title