باز هم تاج، باز هم تبریز!

آقای رئیس این بار عذرخواهی می کند؟!

مهدی تاج که اسفند سال قبل در تبریز اظهار داشته بود که این شهر می تواند همچون تهران و اصفهان به قطب فوتبال تبدیل شود بار دیگر به تبریز خواهد آمد.

به گزارش تبریز بیدار ، مهدی تاج که اسفند سال قبل در تبریز اظهار داشته بود که این شهر می تواند همچون تهران و اصفهان به قطب فوتبال تبدیل شود بار دیگر به تبریز خواهد آمد.

شخص تاج هم بهتر از بقیه در آن ایام می دانست که تبریز قطب فوتبال ایران است و این امر را در مسابقات مختلف رده های سنی و همچنین حضور تماشاگر و کسب رتبه های برتر در مسابقات کشوری و لیگ برتر نشان داده و اینکه او آرزو کند که شاید در آینده قطب خواهد شدسخنی به گزاف است.

در خبرها آمده است که تاج باردیگر به تبریز می آید. شاید بهتر است مسئولین هیئت فوتبال و تراکتورسازی اقدامات و دستاوردهای خود را بهتر از قبل از رئیس فدراسیون نشان دهند تا قبل از رفتن از تبریز از مردم عذرخواهی کند  و اعتراف کند که در آن ایام اشتباه گفته است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.