از ساعاتی پیش اتفاق افتاد:

آغاز جلسه بررسی برنامه گزینه های شهرداری تبریز +تصاویر اختصاصی

جلسه بررسی برنامه گزینه های شهرداری تبریز از ساعاتی پیش آغاز شد.

به گزارش تبریز بیدار ، جلسه بررسی برنامه گزینه های شهرداری تبریز از ساعاتی پیش در باغ صبای تبریز آغاز شد.

در این جلسه تا کنون میر علی اصغر الموسوی، علیرضا رحیمی و همچنین مهدی سلیمان پور برنامه های ۴ ساله خود را به اعضای منتخب شورای پنجم ارائه کرده اند.

گفتنی است در جلسه روز گذشته اعضای شورای پنجم میرعلی اصغر الموسوی، علیرضا رحیمی، مهدی سلیمان پور؛ رحیم شهرتی فر، ایرج شهین باهر، عبادالله فتح اللهی، مصطفی مولوی و صادق نجفی توانستند از بین تمامی گزینه های پیشنهادی اعضای شورا به عنوان هشت گزینه نهایی مدیریت شهرداری تبریز انتخاب شوند.
انتخاب شهردار تبریزجلسه انتخاب شهردار تبریزشورای شهر تبریز انتخاب شهردار

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.