تلگرام
کانال تبریزبیدار در تلگرام
دنبال کنید
سرویس : فرهنگی و اجتماعی , سه شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ ۱۱:۱۵:۳۵ شناسه خبر : ۱۰۶۷۱۰۱

ایرج شهین باهر در گفتگو با تبریزبیدار؛

تمامی ۲۱ سال سوابق علمی ومدیریتی واجرایی بنده در حوزه شهرسازی ومدیریت شهری است/ ارتقای شاخصهای توسعه و شهر انسان محور در راس برنامه های من خواهد بود

گزینه تصدی شهرداری تبریز گفت: تمامی ۲۱ سال سوابق علمی ومدیریتی واجرایی بنده در حوزه شهرسازی ومدیریت شهری است و ارتقای شاخصهای توسعه در مناطق شهری تبریز و شهر انسان محور در راس برنامه های من خواهد بود.

به گزارش تبریز بیدار ،  ایرج شهین باهر یکی از گزینه های نهایی برای تصدی شهرداری تبریز پس از حضور در جلسه اعضای شورای شهر تبریز و درگفتگو با خبرنگار این پایگاه خبری گفت: امروز درآخرین روز تجربه و عضویت در شورای شهر تبریز محوریت صحبتهایم تشریح چالشهای پیش روی مدیریت شهری تبریز در چهار سال آینده و ارائه راهکار واقعی واجرایی بود.

وی افزود: هدف گذاری واقعی، شناخت مشکلات، ارائه راهکار واجرا ضامن توسعه شهر تبریز خواهد بود.

شهین باهر ادامه داد: مردم از شعار و وعده های فریبنده ودروغین خسته شده اند و برنامه مدون و راهبردی چاره کار است.

وی تاکید کرد:  تمامی ۲۱ سال سوابق علمی ومدیریتی واجرایی بنده در حوزه شهرسازی ومدیریت شهری است و  ارتقای شاخصهای توسعه در مناطق شهری تبریز و شهر انسان محور در راس برنامه های من خواهد بود.