با حکم مالک جدید باشگاه ماشین سازی تبریز؛

مدیرعامل جدید ماشین سازی منصوب شد

سعید حاجی زاده بخشایش عضو شورای شهر تبریز در دوره چهارم به عنوان مدیرعامل منصوب شد.

به گزارش تبریز بیدار ، سعید حاجی زاده بخشایش عضو  شورای شهر تبریز در دوره چهارم که کرسی ریاست کمیسیون فرهنگی این شورا را هم برعهده داشت، از سوی محمدرضا زنوزی مطلق مالک جدید باشگاه ماشین سازی تبریز به عنوان مدیرعامل منصوب شد.

گفتنی است؛ پیش از این حسین خطیبی مدیرعامل این باشگاه بود که پیش از تصمیم شریعت زاده مبنی بر عدم تیمداری، از سمت خود استعفا داده بود.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.