رد پای نفوذ سیاست زدگی به شورای پنجم شهر تبریز؛

نگاه های سیاست زده شورایی و کنش های متضاد سیاسی/ سایه سنگین له شدن مدیریت شهری زیر چرخ دنده های سیاسی کاری و جناح بازی

زمانی که در لیست های سیاسی منافع طیف معدود چند صد نفره حامیان و توده های نهایتا چند ده هزار نفری در شهر بر منافع عمومی و همگانی چند میلیونی شهر بچربد، مدیریتی رانتی، بخشی نگر، سیاست زده و ناکارآمد بر سر کار می آید.

سرویس شهری تبریزبیدار؛

این روزها سایه سنگین و هول عظیمی از له شدن مدیریت شهری و شاهرگ های سیستمی آن زیر چرخ دنده های سیاسی کاری و جناح بازی بر اطراف و اکناف شهر و کنش گران شهری دیده می شود.

بسیار گفته اند و شنیده ایم که در ساختار سیاسی ایران تحزب و برنامه حزبی برای کنش سیاسی میان جناح های مختلف وجود ندارد اما بسیار نیز دیده ایم که پس از رسیدن به قدرت با همین چماق، توجیه گر سواستفاده ها، ناکامی ها، کاستی ها و انتقادات پیش دستانه به گذشته و آینده بوده اند و در پستوی نشان دادن این ناکارآمدی ساختاری، به تقویت منافع جناحی، کارتل های اقتصادی و توجیه اِعمال قدرت خود برآمده اند.

این طنز تلخ سیاست ورزی احزاب ایران، خصوصا پس از برآمدن تکنوکرات کارگزارانی در میانه های دهه ۷۰ و اتحاد این راست های مدرن با چپ های سنتی، تشدید یافت و سبب تسری بخش عمده ای از نزاع ها به لایه های مختلف جامعه و حاکمیت شد تا با صف بندی های کاذب سیاسی، برای تقویت طبقه خرده بورژوای خود وارد نهادهای سیاسی گردند.

زین پس لیست های انتخاباتی در نهادهای انتخاباتی شورایی همچون مجلس و شوراهای اسلامی کلانشهر به مَطمَع تازه طیف سیاست زده تبدیل گشت و شوراهای اول تا چهارم در بسیاری از کلانشهرها همچون شورای اول تهران و شورای دوم تبریز، با تعارضات شدیدی بسط دهنده امیال لایه های سیاست زدگی جناحی و سیاسی کاری حزبی و حتی امیال قبیله ای و طایفه ای تبدیل شد.

زمانی که در لیست های سیاسی منافع طیف معدود چند صد نفره حامیان و توده های نهایتا چند ده هزار نفری در شهر بر منافع عمومی و همگانی چند میلیونی شهر بچربد، مدیریتی رانتی، بخشی نگر، سیاست زده و ناکارآمد بر سر کار می آید که حتی در شهروندان یک شهر و لایه های مدیریتی نیز بیم از افکار و اهداف بخشی نگر آنان سبب قفل مسائل و رخدادها می گردد.

شورای شهر تبریز چند روزی است که کار خود را آغاز کرده اما رصد گفتار و کردار سیاسی برخی از منتخبین شورا حکایت از همین بخشی نگری ناشی از سیاست زدگی و سیاسی کاری دارد که مدعی می شوند به غیر از یک اصلاح طلب رای نمی دهد، حال شما در این میان بگردید تخصص، تعهد و کارآمدی و …!!!

اگر این منتخبین در ظاهر بر انسجام ۱۳ نفر تاکید دارند و در محافل خصوصی خود را ۸ نفر پنداشته و تنها به سیاست پیشگی های جناحی خود مشغول هستند امری دوگانه نیست، چرا که از میان گزینه های شهرداری تبریز، معاون یک شهردار اصولگرا در تهران در گفتگویی، وظیفه خود را “کمک به وحدت اصلاح طلبان” و “تابع نظر بزرگان اصلاحات” استان. میداند ولی اشاره ای نمی کند که برای سالهای متوالی معاون یک اصولگرا در تهران است.

دیگر گزینه های بالقوه و بالفعل شهرداری تبریز نیز بدین گونه اند، مسئول ستاد انتخاباتی قالیبافِ اصولگرا در استان نیز گزینه اصلاح طلبان شورای شهر تبریز برای سمت شهرداری است که مایه بسی تعجب و تامل در قبال تغییر نگاه های جناحی و استحاله فکری و سیاسی است.

بهتر است در برابر این سیاست زدگی آشکار، به بازخوانی دعواهای سیاسی شورای اول تهران و نزاع های قندانی شورای دوم تبریز و تعارضات دوگانه شورای سوم و چهارم نگاهی بیندازیم که نباید مصالح شهری و آینده شهر را در مسلخ سیاست زدگی قربانی کرد بلکه با جان بخشیدن منسجم به روند توسعه مناسب تبریز به وسیله خدمت بی منت و همگانی خاطره خوشی از شورای پنجم در اذهان باقی ماند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.