شکار دختران توسط راننده تاکسی هوسران

راننده تاکسی ترمینال جنوب که با سوار کردن دختران جوان، آنها را با تهدید چاقو تسلیم نیت شیطانی خود می‌کرد، صبح دیروز در شعبه دهم دادگاه کیفری تهران محاکمه شد.

به گزارش تبریز بیدار ، به نقل از روزنامه ایران، راننده تاکسی ترمینال جنوب تهران که با سوار کردن دختران جوان، آنها را با تهدید چاقو تسلیم نیت شیطانی خود می‌کرد، صبح دیروز در شعبه دهم دادگاه کیفری تهران محاکمه شد.
 
 ۱۶ خرداد سال گذشته، دختر ۳۴ ساله‌ای با چهره‌ای رنگ پریده پیش مأموران رفت و از اتفاق هولناکی که در تاکسی برایش رخ داده بود پرده برداشت. او به مأموران گفت: «من روز گذشته از شهرستان به ترمینال جنوب تهران رسیدم. درحالی که برای رفتن به خانه دنبال تاکسی بودم که مرد جوانی سوار بر تاکسی مقابلم ایستاد.
 
چون خودروی شخصی نبود اعتماد کردم و سوار شدم اما چند دقیقه بعد او از مسیر اصلی منحرف شد و با تهدید چاقو مرا مورد آزار واذیت قرار داد.»در حالی که تحقیقات پرونده برای دستگیری این راننده شیطان صفت آغاز شده بود به فاصله سه ماه دختر جوان دیگری از راننده جوان یک تاکسی در ترمینال جنوب به اتهام آزار و اذیت شکایت کرد. کارآگاهان که احتمال می‌دادند هر دو دختر طعمه یک نفر قرار گرفته باشند با چهره نگاری و تطبیق با بانک اطلاعاتی پلیس، این راننده شناسایی و دستگیر شد.
 
با تکمیل تحقیقات، پرونده به شعبه دهم دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی باقر قربانزاده و با حضور محمود غفاری – مستشار دادگاه- ارسال شد و صبح دیروز متهم پیش روی قضات قرار گرفت.
 
در آغاز جلسه یکی از قربانیان به نام «سارینا» ۳۰ ساله در جایگاه قرار گرفت و در حالی که اشک می‌ریخت به قضات گفت: «این مرد مرا چندین ساعت به خلوتگاه شیطانی‌اش در حوالی بهشت زهرا(س) برد و با تهدید چاقو مورد آزار و اذیت قرار داد.
 
من از وقتی این اتفاق برایم افتاده بسیار افسرده شدم و شب‌ها به خاطر کابوس‌های ناتمام خواب ندارم… من تقاضای اشد مجازات را برای او دارم…چرا یک راننده تاکسی که مورد اطمینان است باید این کار را انجام دهد.»

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.