محکومیت استاد دانشگاه به خاطر فریب دختر جوان

مدرس دانشگاه که به اتهام آزار دختر دانشجو، در دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه شده بود، با تأیید حکم دادگاه، به تازیانه و محرومیت از تدریس محکوم شد.

به گزارش تبریز بیدار ، مدرس دانشگاه که به اتهام آزار دختر دانشجو، در دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه شده بود، با تأیید حکم دادگاه، به تازیانه و محرومیت از تدریس محکوم شد.

 اواخر سال ۹۴ در پی شکایت دختر دانشجو که مدعی بود استادش او را پس ازفریب مورد آزار شیطانی قرار داده است، بلافاصله این مدرس دانشگاه بازداشت شد و پس از تحقیقات تکمیلی، متهم در شعبه هشتم دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی اصغر‌زاده وبا حضور قاضی توکلی -مستشار- تشکیل جلسه داد.
 
اما با توجه به نظریه پزشکی قانونی، متهم از اتهام تعرض تبرئه شد ولی به اتهام رابطه نامشروع به ۹۹ ضربه شلاق ومحرومیت از تدریس محکوم شد.
 
قضات شعبه ۳۲ دیوانعالی کشور نیزاین حکم را تأیید کردند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.