سخنگوی شورای شهر تبریز:

در جلسه سه شنبه درباره شهردار بحث خواهد شد

صادق زاده گفت: در جلسه فوق العاده سه شنبه درباره نحوه انتخاب شهردار صحبت خواهیم کرد.

به گزارش تبریز بیدار ، کریم صادق زاده سخنگوی شورای اسلامی شهر تبریز  در گفتگو با خبرنگاران گفت: در جلسه روز گذشته  شورای اسلامی کلانشهر تبریز بحث تعیین مشاور حقوقی شورای شهر مطرح شد که بر این اساس دکتر فرهودی نیا با اکثریت آرا به عنوان مشاور حقوقی تعیین و در جلسات حاضر خواهد شد.

سخگوی شورای شهر افزود: دومین دستور جلسه شورا تفویض اختیارات به سرپرست شهرداری بود که بر اساس لایحه دوفوریتی شهرداری کلیه تفویض انجام یافته به شهردار سابق توسط شورای چهارم به سرپرست تفویض شد. عضو هیئت رئیسه شورای شهر ادامه داد: این تفویض با قید لحاظ شدن مدت زمان سرپرستی در خصوص ترک تشریفات و هبه و با توجه به تحقق بودجه تصویب شد.

سخنگوی شورای شهر در ادامه به نحوه تحویل گرفتن شهرداری اشاره کرد و گفت: در این جلسه بحث تحویل شهرداری مطرح شد و از سرپرست شهرداری خواسته شد وضعیت شهرداری تا پایان مرداد ماه را از نظر مالی، ملکی و پرسنلی بررسی و به شورا گزارش کند.

او افزود: در ادامه این جلسه که به صورت غیر علنی برگزار شد موضوعاتی از قبیل دفاتر اعضای شورای شهر، اعضای کمیسیون ها و هیئت رئیسه کمیسیون ها مطرح و بررسی شد.

عضو هیئت رئیسه شورای شهر تبریز در پایان گفت: به دلیل اینکه مهمترین کار شورا تعیین شهردار است اعضای شورا با برگزاری جلسه فوق العاده در روز سه شنبه موافقت کردند و در این جلسه در خصوص تعیین شهردار بحث خواهند کرد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.