حاشیه پررنگ تر از متن اولین جلسه شورای شهر تبریز؛

وقتی دوفوریت به فراموشی سپرده می شود

شورای شهر تبریز بالاخره پس از مراسم تحلیف اولین جلسه خود را آغاز کرد و با حواشی پررنگ تر از متنی در جلسه اول مواجه شد.

سرویس شهری تبریزبیدار؛

شورای شهر تبریز بالاخره  پس از مراسم تحلیف اولین جلسه خود را آغاز کرد و با حواشی پررنگ تر از متنی در جلسه اول مواجه شد.

به تبع تغییر کلی و یکپارچه شورای چهارم در مقایسه با شورای پنجم، هیئت رئیسه و ریاست شورای شهر نیز از تغییرات مصون نماند و با تکیه شکور اکبرنژاد رئیس شورای دوم بر این صندلی، هندسه مدیریت متفاوتی با شورای پیشین حاکم گشت.

اما در جریان جلسه این هفته شورای شهر، رفتارها و کنش های سیاسی جالبی را از سوی مدیریت حاکم بر شورا شاهد بودیم؛ به صورت قانونی و عرفی مشهور است که پیش از مطرح شدن یک لایحه دوفوریتی در صحن شورا، برای موافقت یا مخاافت با دو فوریت رای گیری شود و در صورت موافقت اعضا

با دوفوریت، محتوای لایحه با مشخص شدن موافقین،مخالفین و پیشنهادات در لایحه مطرح می گردد. اما نکته بسی عجیب در جلسه، مدیریت جلسه پیشین درقبال لایحه تفویض اختیارات شهرداری شورای شهر بود که پس از صحبت های پراکنده ۱۵_۲۰ دقیقه ای اعضا درباره موافقت یا مخالفت با لایحه، تازه رای گیری برای دوفوریت آن انجام شد. 

این دست اتفاقات می تواند تبعات فراوانی نسبت به مشروعیت زدایی از مدیریت داخلی جلسات و برگشت مصوبات شورا از فرمانداری و هیئت حل اختلاف داشته باشد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.