سرپرست شهرداری تبریز عنوان کرد:

تقویت فضای سبز محدوده اتوبان کسایی ضروری است

سرپرست شهرداری تبریز، بر لزوم زیباسازی و تقویت فضای سبز در مسیر اتوبان شهید کسایی تاکید کرد و گفت: با توجه به اینکه اتوبان شهید کسایی، یکی از مسیرهای پرتردد شهری محسوب می‌شود، تقویت فضای سبز پیرامون این مسیر، ضروری است.

به گزارش تبریز بیدار ، محمدحسین اسحقی، در جلسه کمیته فنی شهرداری تبریز، افزود: اثربخشی موضوع فضای سبز در این محدوده به حدی است که تصور فضای سبز کل شهر را در ذهن مسافران متبادر می‌کند؛ از این رو، بهسازی ترانشه‌ها و ایجاد فضای سبز در این محدوده باید در اولویت قرار گیرد.

اسحقی با تاکید بر پرهیز از کار عمرانی در اجرای این پروژه گفت: در اجرای این طرح، استفاده از روش‌هایی که نیازی به اقدامات عمرانی و استفاده از مصالح و هزینه های سنگین نداشته‌باشد، در اولویت است.

وی در ادامه با اشاره به استفاده از روش هایی که کمترین مصرف را در آبیاری پس از اجرای بهسازی در این محل‌ها را داشته باشد، تصریح کرد: استفاده از روش هایی که حداقل آبیاری و مصرف آب را نیازمند باشد به پایدار ماندن این روش و همچنین نگهدری آسان آن کمک خواهد کرد .

وی همچنین بر کاشت درختان گونه‌های بومی و مختص منطقه آذربایجان که در دمای متفاوت و متغیر پایداری خود را حفظ کنند تا کید کرد.

اسحقی، استفاده بهینه از حاشیه قابل دسترس اتوبان کسایی، مشخص نمودن نحوه نگهداری از فضای سبز احیا شده پس از اجرای طرح، مشخص نمودن منابع آبی موجود و هماهنگی این منابع با طرح بهسازی را از دیگر مواردی خواند که در اجرای این طرح باید مورد توجه قرار گیرد.

در ادامه جلسه دیگر اعضای کمیته نیز پیشنهادهایی را در خصوص طرح مطرح کرده و پس از بحث و بررسی های کارشناسانه با کلیات طرح موافقت شد.

همچنین در در این جلسه اسماعیل‌زاده، معاون فنی و عمرانی سازمان پارکها توضیحاتی را در خصوص روش‌های پیشنهادی تثبیت و بهسازی ترانشه‌های حاشیه اتوبان شهید کسایی و ترکیبی از طرحهای مختلف که تحت مطالعه و طراحی می باشد را ارائه داد.

وی همچنین ایجاد فضای سبز در شیب‌های تند اعم از چمن‌کاری و درختکاری را از عمده کارکردهای استفاده از روش های ارائه شده عنوان کرد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.