کاهش بارش ها و افزایش گرما محک خوبی برای راستی آزمایی ستاد احیا دریاچه ارومیه؛

کاهش ۲۶ سانتی متری تراز آب دریاچه ارومیه

سطح تراز روزانه آب دریاچه ارومیه در تاریخ ۲۷ مردادماه ۱۳۹۶ معادل ۱۲۷۰.۴۴ می باشد که این مقدار نسبت به سال گذشته ۲۶- سانتیمتر تغییرات داشته است.

به گزارش تبریز بیدار ،  سطح تراز روزانه آب دریاچه ارومیه در تاریخ ۲۷ مردادماه ۱۳۹۶ معادل ۱۲۷۰.۴۴ می باشد که این مقدار نسبت به سال گذشته ۲۶- سانتیمتر تغییرات داشته است.

 طبق آمار منتشر شده توسط مرکز ملی خشکسالی و  مدیریت بحران، بارش از ابتدای سال آبی جاری تا ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۵ در آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و کردستان نسبت به مدت مشابه بلند مدت به ترتیب رشدی برابر با ۷.۲%،  ۲۰.۴% و ۱۶.۸% داشته است.

Image title

در سال آبی ۹۴-۹۳ به طور متوسط دمای متوسط روزانه در حوضه آبریز دریاچه ارومیه نسبت به بلند مدت حدود ۰.۶ تا ۱.۵ درجه افزایش داشته است.

در خصوص دمای بیشینه نکته قابل توجه افزایش بیش از ۱.۶ درجه‌ای دمای بیشینه روزانه در غرب دریاچه می‌باشد. این مسئله بر افزایش نیاز آبی گیاهان و همچنین میزان تبخیر از سطح دریاچه بسیار تاثیرگذار بوده است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.