داغی که حادثه داراب برای آذربایجان تازه کرد؛

وقتی سهل انگاری مسئولین در گردنه سیاسی کاری به دره افتاد!!

سهل انگاری مسئولین و متولیان امر، همواره مشکل ساز بوده.با این وجود هیچ گاه برخورد محکمی با مقصران صورت نگرفته. همیشه این اتفاقات تلخ در گردنه “سیاسی بازی” دولت و مجلس گیر کرده و فرجام خوبی نداشته است.

یادداشت میهمان تبریزبیدار؛ غلامرضا سیفی

کشور ما بوته ی حوادث طبیعی و غیر طبیعی است تا جایی که  همه ساله چندین حادثه مرگبار کام مردم را تلخ می کند و هربار هم مردم به امید بهبود شرایط، داغ حادثه دیدگانشان را تحمل می کنند اما هر سال دریغ از پارسال.

آخرین مورد از حوادث مرگبار، کشته شدن دختران هرمزگانی به دلیل واژگونی اتوبوس  است. همان حادثه داراب. یکی راننده را مقصر می داند و دیگری، مسئولین را و آن دیگری که ماهیگیر کاربلدی است میخواهد از این آب گل الود به نیات پلید خود برسد.

اما مشکل از کجاست؟ چه کسی مقصر است؟!

مرور وقایع گذشته نشان می هد، هر کسی مقصر باشد دلیلش یک مسئله است نه بیشتر؛ «سهل انگاری»!گویا متاسفانه جان مردم برای متولیان ارزش ندارد که اگر داشت و دارد حتماً برای کاهش حوادث تدبیر می کردند. یک مثال ساده می تواند این موضوع را تبیین کند.

هفته گذشته رئیس سازمان هواشناسی استان آذربایجانشرقی در نشست خبری، به حادثه سیل اشاره کرده و گفته بود:«ما ۸ ساعت قبل از وقوع سیل اخطاریه را از طریق پیامک، فکس و تلفن اطلاع‌رسانی کرده‌ بودیم.»این مقام مسئول از اعلام هشدارباش به مسئولین خبر می دهد، اما با این وجود حادثه سیل بیش از ۴۰ نفر را با خود به کام مرگ فرستاد.جالب اینکه بیش از ۲۱ نفر از کشته شدگان این حادثه بخاطر عدم رعایت ایمنی به این سرنوشت تلخ گرفتار شدند.

سوال اینجاست اگر مسئولین هشدار سازمان هواشناسی را جدی می گرفتند آیا باز شاهد این اتفاق تلخ می بودیم؟در این حادثه مسئولین بمانند همیشه، به هشدارها بی اعتنایی کردند و شد آنچه نباید می شد.

سهل انگاری مسئولین و متولیان امر، همواره مشکل ساز بوده.با این وجود  هیچ گاه برخورد محکمی با مقصران صورت نگرفته. همیشه این اتفاقات تلخ در گردنه “سیاسی بازی” دولت و مجلس گیر کرده و فرجام خوبی نداشته است.

با ادعای رئیس سازمان هواشناسی استان  آیا سزاوار نیست، یک بار دیگر مقصران حادثه سیل آذرشهر دوباره مرور شوند، شاید کسی از قلم افتاده باشد که حتما افتاده چرا که همان مسئولان هنوز هم روبانِ افتتاح قیچی می زنند.

فهم مسئولین از ارزش زندگی و جان ادم ها یک فهم حداقلی است. چه اگر خلاف این بود، باید برای کاستن از حوادث تدبیر می کردند. سهل انگاری بلای جان آدمهاست الباقی دلایل در الویت های بعدی اند

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.