نماینده مردم کلیبر، هوراند و خداآفرین:

رودخانه ارس به شدت در معرض آلودگی توسط کارخانجات ارمنستان است/اتلاف ماهی‌های ارس بر اثر مسمومیت

نماینده مردم کلیبر، هوراند و خداآفرین در مجلس گفت: اگرچه علت تلفات ماهیان در ارس به دلیل پساب صنعتی ارمنستان نبوده ولی این به بدان معنا نیست که کارخانجات ارمنستان ارس را آلوده نمی کنند؛ زیرا رودخانه ارس به شدت در معرض آلودگی توسط کارخانجات ارمنستان است.

به گزارش تبریز بیدار ، قلی الله‌قلی‌زاده امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در تبریز در خصوص نتیجه نهایی علت تلفات ماهیان در رودخانه ارس اظهار کرد: با توجه به نمونه‌برداری از ماهیان زنده، نیمه زنده و مرده توسط تیم تحقیقاتی، موضوع ورود پساب صنعتی کارخانه‌های ارمنستان منتفی است.

وی با بیان اینکه تلفات ماهیان در پایین‌دست‌ سد ارس اتفاق افتاده که در آن منطقه نیز هیچ کارخانه یا تولید و غیره وجود ندارد، افزود: تیم دامپزشکی با نمونه‌برداری از ماهیان تلف شده همچنین ماهیان زنده و آب منطقه در حال بررسی علت اصلی این اتفاق هستند.

نماینده مردم کلیبر، هوراند و خداآفرین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه موضوع ورود پساب صنعتی به رود ارس در منطقه مورد بررسی منتفی بوده و علت اصلی این اتفاق مسمومیت اعلام شده، خاطرنشان کرد: نتیجه نهایی و قطعی علت تلفات ماهیان رودخانه ارس روز دوشنبه توسط تیم دامپزشکی ارائه خواهد شد.

وی ادامه داد: اگرچه علت تلفات ماهیان در ارس به دلیل پساب صنعتی ارمنستان نبوده ولی این به به آن معنا نیست که کارخانجات ارمنستان ارس را آلوده نمی‌کنند؛ زیرا رود ارس به شدت در معرض آلودگی توسط کارخانجات ارمنستان است.

قلی‌زاده ابراز کرد: بلافاصله بعد از اعلام نتیجه قطعی دلیل تلفات ماهیان برخورد با مسببان صورت خواهد گرفت.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.