تلگرام
کانال تبریزبیدار در تلگرام
دنبال کنید
سرویس : سیاسی , دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۶ ۱۵:۱۹:۵۷ شناسه خبر : ۱۰۶۷۳۷۴

از استانداران سیاسی- امنیتی تا تکنوکرات- صنعتی؛

نیاز امروز آذربایجان چگونه استانداری است؟

با توجه به وضعیت فعلی اقتصادی کشور به ویژه در فضاپسابرجام به نظر می رسد تغییر رویکرد در وزارت کشور در انتخاب استانداران و به دور بودن از لابی های جناح های مختلف امری مهم و ضروری باشد.

یادداشت میهمان تبریزبیدار؛ رحمت مهدوی


با به پایان رسیدن انتخابات ریاست جمهوری دوره دوازدهم و به تبع آن مشخص شدن منتخب مردم و بعد از آن رای اعتماد به کابینه پیشنهادی ریس جمهور، یکی از مهمترین چالشهای پیش رو فضای سیاسی کشور بحث انتخاب استانداران و فرمانداران خواهد بود. در واقع می توان وزارت کشور را یکی از استراتژیک ترین نهادهای کشور نامید که مورد توجه تمام گروهها و جریانات قرار می گیرد چرا که این وزارت با تکیه بر حق انتخاب استانداران و فرماندارن بیشتر نقش را در چالشهای سیاسی مختلف کشور به خصوص ایام انتخابات را بر عهده دارد.


استانداری یا فرمانداری بر حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و.. در حوزه های متبوع خود به شدت تاثیر گذار است، ولی بواسطه اینکه مستقیما زیر نظر وزارت کشور است اساسا یک نهاد سیاسی- امنیتی تلقی می شود تا اقتصادی و .... . با توجه به وضعیت فعلی اقتصادی کشور به ویژه در فضاپسابرجام به نظر می رسد تغییر رویکرد در وزارت کشور در انتخاب استانداران و به دور بودن از لابی های جناح های مختلف امری مهم و ضروری باشد.


وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم و اوضاع نابه سامان بسیاری از واحدهای صنعتی – تولیدی لزوم تغییر نگرش در انتخاب استانداران و انتخاب اشخاص تکنوکرات- صنعتی به جای اشخاص سیاسی- امنیتی را در این برهه حساس بیش از بیش تقویت می نماید. در چهار دهه انقلاب اسلامی به نظر می رسد انچه که در دستور دست اندکاران و دلسوزان نظام در تعیین استانداران بوده، بیشتر انتخاب اشخاصی امنیتی- سیاسی بوده که تا حدود زیادی نیز با توجه به دوران اولیه انقلاب، دوران جنگ و.. امری درست نیز می توانسته باشد، ولی در حال حاضر و با عنایت به فضای پسابرجام و لزوم استفاده بهتر از فرصتهای بوجود آمده علی الخصوص در زمینه اقتصادی یقینا اشخاص تکنوکراتی که سابقه مدیریتی قوی اجرایی، فعالیت مسبوق به سابقه در حوزه های صنعتی، سازمان ها یا نهادهای تولیدی محور و وجه چند بعدی بودن را دارند بهتر خواهد توانست منافع استانها و کشور را تامین کند.


تکنوکرات عموما به اشخاصی اطلاق می شود که در امور فنی حوزه های مختلف كارشناس بوده و به دست افتادن امور به دست اهل فن تاکید دارند و گسترش علم و پژوهش را اساسا کار خود قرار می دهند. این افراد را اصطلاحا فن سالار می نامند که به لحاظ سلطه مدیریتی از اقتدار لازم برخوردارند. با توجه به بوروکراسی پیچیده اداری نیز وجود این اشخاص بهتر می تواند در حل مشکلات اداری استانها موثمرثمر باشد. با مروری کوتاه به وضعیت فعلی استانهای کشور علی الخصوص استانهای صنعتی کشور همچون اصفهان، شیراز، آذربایجان شرقی، مشهد، اراک، کرمان و.. که در حوزه های صنعتی دارای فعالیتهای گسترده تری هستند و بسیاری از واحدهای صنعتی- تولیدی در این استانهای متمرکز هستند و بعضا با مشکلات عدیده ای نیز روبه رو هستند یقینا وجود اینگونه چهره های تکنوکرات- صنعتی که دید اقتصادی داشتن به مسایل در آنها نهادینه شده است بهتر از اشخاصی که صرفا صبغه سیاسی – امنیتی دارند می تواند باعث پیشرفت و توسعه عمرانی استانها و شهرها شود.


*انتشار یادداشت در تبریزبیدار به معنای تایید محتوا نیست و تبریزبیدار صرفا منتشر کننده است

نظرات

سپیده
IR

تبریز استانداری چون بیگی لازم دارد... بسیجی وار و باجرات و مدیر