تلگرام
کانال تبریزبیدار در تلگرام
دنبال کنید
سرویس : فرهنگی و اجتماعی , پنجشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۶ ۱۱:۴۲:۲۰ شناسه خبر : ۱۰۶۷۵۵۶

مدیرکل ثبت احوال آذربایجان شرقی خبر داد

صدور یک میلیون و 300 هزار کارت ملی هوشمند در آذربایجان شرقی

مدیرکل ثبت احوال آذربایجان شرقی، گفت: از مجموع بیش از سه میلیون و 500 هزار واجد شرایط دریافت کارت ملی هوشمند در استان آذربایجان شرقی تاکنون حدود یک میلیون و 300 هزار نفر دارای کارت ملی هوشمند شده اند که امیدواریم با اجرای برنامه های مناسب بتوانیم این رقم را امسال به یک میلیون و 900 نفر افزایش دهیم.

به گزارش تبریز بیدار ، به نقل از ایسنا، احد جودی در جلسه شورای ثبت وایع حیاتی در هریس گفت: از مجموع بیش از سه میلیون و 500 هزار واجد شرایط دریافت کارت ملی هوشمند در استان آذربایجان شرقی تاکنون حدود یک میلیون و 300 هزار نفر دارای کارت ملی هوشمند شده اند که امیدواریم با اجرای برنامه های مناسب بتوانیم این رقم را امسال به یک میلیون و 900 نفر افزایش دهیم.


وی به ضرورت جمع آوری و ثبت به موقع وقایع حیاتی تأکید کرد افزود: اگر این امر بدرستی صورت گیرد در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی ها کلان کشوری از اهمیت فراوانی برخوردار می باشد.


مدیرکل ثبت احوال آذربایجان شرقی، در ادامه به نرخ رشد جمعیت کشور و استان آذربایجان شرقی به سمت سالمندی و پیری اشاره کرد و افزود: متأسفانه نرخ رشد جمعیت در سال های اخیر رو به سالمندی بوده و اگر این روند ادامه پیدا کند قطعاً تا 30 سال آینده شاهد جمعیتی 70 درصدی از سالمندان خواهیم بود و تنها 30 درصد جمعیت جوان و پویا خواهیم داشت.


 در پایان به اتمام قطعی و عدم تمدید مجدد اعتبار کارت ملی های قبلی موجود در دست مردم تا پایان سالجاری نیز اشاره کرد و افزود: از تمام واجدین شرایط برای ثبت نام و اخذ کارت هوشمند ملی دعوت می شود تا هرچه سریعتربرای ثبت نام و اخذ کارت ملی خود اقدام نمایند.