تلگرام
کانال تبریزبیدار در تلگرام
دنبال کنید
سرویس : فرهنگی و اجتماعی , شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۶ ۱۲:۱۷:۵۷ شناسه خبر : ۱۰۶۸۵۲۷

به بهانه سفر کلانتری به تبریز؛

آب دریاچه بالا نیامد اما ....؟!

تبریز امروز میهمان مسئولی از فرزندان خود است ، روزگاری که دریاچه در سرآغاز راه خشکی قرار گرفت از قضا مسئول ارشد کشاورزی کشور بود! روزگار گذشت و دولت های محبوب و مخالف او آمدند و رفتند و دریاچه به نفس نفس افتاد! و از قضا همین فرزند آذربایجان شد مسئول احیای دریاچه ارومیه!

سرویس اجتماعی تبریزبیدار؛ 


شاید به جرات بتوان گفت این روزها در آذربایجان دیگر کسی نمانده عکسی از وضع ناخوش امروز دریاچه ارومیه در صفحات اجتماعی خود به اشتراک نگذاشته باشد و یا با گذاشتن عکسی از گذشته نه چندان دور نگین آذربایجان طعنه ای به مسئولین روانه نکرده باشد.


دریاچه ای که تنها در روزهای انتخابات به یاد برخی ها می افتد و ستادی که کارش تنها هشدار دادن بود و دیگر هیچ!

تبریز امروز میهمان مسئولی از فرزندان خود است که روزگاری که دریاچه در سرآغاز راه خشکی قرار گرفت از قضا مسئول ارشد کشاورزی کشور بود  و رفقای وی در دولت آن روزها مشغول ساختن سدهای ریز و درشت در کشور بودند،  روزگار گذشت و دولت های محبوب و مخالف او آمدند و رفتند و دریاچه به نفس نفس افتاد! و از قضا همین فرزند آذربایجان شد مسئول احیای دریاچه ارومیه!


همه از طرح های انتقال آب گفتند یکی از خزر و دیگری از زاب و آن یکی از ارس! اما هر چه بود مطرح کردن نام هر منبعی برای احیا دریاچه ارومیه صدای بعضی ها در درآورد! گفتند که دریاچه را 4 ساله تثبیت می کنیم و از تجربه های خارجی گفتند برای این منظور سوار بر طیاره راهی دیار فرنگ شدند. هر کس میگفت که ای وای حال قلب آذربایجان خراب است و فیلمی از این وضع منتشر می کردند گفتند این طور نیست بروید جاهایی که آب دارد عکس و فیلم بگیرید  و به نمودارها متوسل شدند! به بهانه احیا کشاورزی با  چاه های قانونی را تعطیل کردند اما خبری از پلمپ کردن 40 هزار چاه غیر قانونی  نبود،  حتی از انتقال پساب های تصفیه شده خبردادند اما چیزی که نمودارها را بالا برد تنها باران های رحمت الهی بود و اندکی فاضلاب تصفیه نشده! گویا  تنها کارکرد ستاد احیا دریاچه پرکردن نگین آذربایجان با فاضلاب بود!


بگذریم ایام دوباره گذشت و این بار از پر کردن دریاچه با اشک چشمانشان گفتند و خطر مرگ دریاچه برای جان 14 میلیون انسان! بی خیال انتخابات بود دیگر این نیز گذشت! ستاد احیایی هم که تشکیل دادند  که باید محل کارهای اجرایی  در جهت احیا درایچه ارومیه می شد 4 سال  تنها به هشدار و نبود بودجه بسنده کرد!


انتخابات گذشت و  آن مقام مسئول ارشد ستاد  که از عدم همکاری دستگاه ها برای احیا دریاچه ارومیه سخن می گفت خود مسئول دستگاه اجرایی محیط زیست شده است و امروز روزی نیز وی به تبریز سفر کرده برای همایشی در خصوص مدیریت مصرف آب! یحتمل به ذکر خاطره عشق مرحوم آیت الله به آب هم سخن خواهد گفت!


نمی دانیم چه بگویم اما آنچه مشخص است  4سال گذشت حال دریاچه خوش نشدو آب دریاچه بالا نیامد  امیدواریم حال که مقام اجرایی دارد کاری برای دریاچه نیمه جان ارومیه کند تا آن زمان که کار از کار نگذشته باشد!