تلگرام
کانال تبریزبیدار در تلگرام
دنبال کنید
سرویس : فرهنگی و اجتماعی , سه شنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۶ ۱۰:۵۸:۱۲ شناسه خبر : ۱۰۶۸۵۷۰

زنگ انجام تکلیف «همه با هم هستیم» مسئولین زده شد!

تخم نفاق در لباس کاسبی حوادث!؟

امروز پیاده نظام رسانه های معاند، سعی در کاشتن تخم نفاق در دل مردم دارد و در این بین با دستاویزی های از جنس تقابل جریانهای مختلف سیاسی مردم را به جان هم انداخته تا به خیال خود از از آب گل آلود ماهی بگیرند.

سرویس اجتماعی تبریزبیدار؛ 


همین چند  روزپیش بود که  سرزمین زیبای ایران، دوباره داغدار شد و این بار هم  قهر طبیعت، لباس عزا بر تنش کرد. برای ما آذربایجانی ها که هنوز داغ سیل آذرشهر و قطار تبریز مشهد  بر دل هایمان تازه و  حادثه غمناک زلزله ارسباران  با وجود گذشت 5 سال  هنوز از خاطرمان نرفته است، شاید بیش از همه داغ امروز کرمانشاه را درک می کنیم اما در این بین نقطه ای اشتراکی در دل این حوادث برای همه وجود دارد کمین  دشمنانی  است که همواره چشم طمع به این حوادث  داشته و دارند تا  از این فرصت برای ضربه زدن به ملت و نظام مردمی آن استفاده  استفاده  کنند.


امروز  همانند همیشه پیاده نظام رسانه های معاند، سعی در کاشتن  تخم نفاق در دل مردم دارد و در این بین با دستاویزی های از جنس تقابل جریانهای مختلف سیاسی مردم  را به جان هم انداخته  تا به خیال خود از  از آب گل آلود ماهی بگیرند. بلد کردن غیر عادی و انتشار عکس ها و اخبار  غیر واقعی در مناطق زلزله زده ردپای خط خبری کاسبان حوادث است.


همه نیک می دانیم کسانی که چشمانشان از عظمت بسیج و حضور میلیونی مردم در اربعین کور شده است وامروز  به ظاهر  در لباس خیرخواهی حرف هایی به زبان می رانند تا به خیال خود به داد مردم داغدار مناطق زلزله زده کرمانشاه برسند دلسوز مردم نیستند. برای ما آذربایجانی ها  از همه روشن تر است همان گونه که ارتش قهرمان در زلزله ارسباران، سیل تبریز و آذرشهر در صحنه حاضر بود بسیجیان و پاسداران حتی زودتر از عوامل دولتی به یاری مردم آسیب دیده رسیدند و تا ماه ها پس از زلزله و سیل در این مناطق حاضر بودند تا تکیه گاهی برای ولی نعمتان خود باشند. در برخی رسانه های داخلی همونا با رسانه های معاند به گونه ای اخبار پوشش داده می شود گویا میان  نیروهایی در مناطق زلزله زده کمک می کنند تفاوت است و یکی ایرانی است و دیگری خارجی! آن دیگری هم طوری عکس ها را منتشر می کند که تنها منازل در مناطق خاص شهری ویران شده است!


از سوی دیگر جریان های سیاسی که در پس هر حادثه این چنینی به جان هم می افتند و کاسب حوادث شدند باید گفت اکنون زمان گروکشی های سیاسی و متهم کردن همدیگر نیست و رسالت خطیری بر گردن همه ماست و بایستی به جای شرکت در بازیهای سیاسی، یکدل و یکصدا به یاری حادثه دیدگان زلزله اخیر بشتابیم و حرکات دشمن شاد کن، انجام ندهیم.


البته در این بین نقش مسئولین ارشد و خواص سنگین تر از همه هست الان وقت گرو کشی  و تقصیر دولت قبله نیست! مردم در صحنه حاضرند و امداد شما را می طلبند. همان ها که در حوادثی که به عینه مقصر و قاصر هستند با نوای " همه با همیم " از مهلکه فرار را بر قرار تجریح میدهند امروز باید درس همه با همیم را تمرین کنند که اگر غیر این باشد این نیز بگذرد و آیندگان خواهند آمد و گویند تقصر دولت قبله و کذا!