تلگرام
کانال تبریزبیدار در تلگرام
دنبال کنید
سرویس : فرهنگی و اجتماعی , جمعه ۲۲ دی ۱۳۹۶ ۲۰:۴۰:۱۸ شناسه خبر : ۱۰۶۹۵۷۹

شب های موسیقی آذربایجان تنها ماندند؛

مدعیانی که در فضای عمل، هیچ هستند!!

در حالیکه برخی ها در فضای مجازی و هیجانی مدام بر طبل حمایت از زبان مادری و آداب و رسوم دیار خودمان می زنند اما در عمل با بی توجهی به آداب و رسوم آذربایجان باعث نابودی آن می شوند.

به گزارش تبریز بیدار ، در حالیکه برخی ها در فضای مجازی و هیجانی مدام بر طبل حمایت از زبان مادری و آداب و رسوم دیار خودمان می زنند اما در عمل با بی توجهی به آداب و رسوم آذربایجان باعث نابودی آن می شوند.

یکی از نمونه های عینی قضیه برگزاری شب های موسیقی تبریز در خانه فرهنگ و هنر می باشد که از شب های گذشته با اجرای موسیقی اصیل آذربایجان و توسط چهره های سرشناس  موسیقی آذری روی صحنه می رود که با استقبالی در حدود انگشتان دست مردم مواجه شده و معلوم نیست مدعیان حمایت از رسم و رسومات اصیل منطقه آذربایجان چرا به استقبال این اجرا نمی روند.

همه این فعل و انفعالات در حالی رخ می دهد که طی هفته های گذشته بازار سیاه بلیط یکی از خوانندگان تهرانی در تبریز تا 800 هزارتومان نیز پیش رفته و در معرض فروش قرارگرفته بود و صدها دختر و پسر برای حضور در این کنسرت سر و دست می شکستند اما برای حمایت از موسیقی اصیل آذربایجان که شاید کمتر از 5 درصد بازار سیاه خوانندگان پاپ قیمت داشته باشد کسی نمی رود تا مسئولین برگزاری نیز کم کم دلسرد شوند. حداقل برای تبریز2018 هم که شده بایستی فرهنگ و هنر خودمان را جدی تر از گذشته مورد حمایت قرار دهیم و این امر جز با خواستن و متفاوت بودن نسبت به گذشته  محقق نخواهد شد.

به نظر می رسد یک ریشه یابی اساسی از اقدامات مدعیان حمایت از فرهنگ و هنر آذربایجان باید صورت گیرد!!