تلگرام
کانال تبریزبیدار در تلگرام
دنبال کنید
سرویس : فرهنگی و اجتماعی , پنجشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۶ ۱۱:۵۱:۳۲ شناسه خبر : ۱۰۶۹۶۸۲

آتش زیر خاکستر حوادث در برج شهر تبریز!

وقتی عنوان دومین شهر بلند مرتبه ساز ایران گولمان می زند؟

یکی از پیامدهای شهرنشینی سریع کشور در دهه های اخیر، ظهور پدیده بلندمرتبه سازی است که به نظر برخی کارشناسان گرته برداری غلطی از الگوی غربی آن برای مقابله با تقاضای سرسام آور مسکن است.

سرویس شهری تبریزبیدار؛


یکی از پیامدهای شهرنشینی سریع کشور در دهه های اخیر، ظهور پدیده بلندمرتبه سازی است که به نظر برخی کارشناسان گرته برداری غلطی از الگوی غربی آن برای مقابله با تقاضای سرسام آور مسکن است. تحمیل اجباری این نوع ساخت و ساز بر بدنه شهرها، علاوه بر به هم زدن توازن کالبدی آنها، موجب بروز عوارض بسیاری برای فرایند شهرنشینی شده است.


می توان گفت که عوارض منفی بسیار آن، عمدتاً در پس پرده بازارمستغلات سودآوری شهری، هنوز ناپدید است.از طرفی افزایش سریع جمعیت و کمبود زمین مناسب برای توسعه و از طرف دیگر روشن نبودن سیاستهای توسعه های شهری در ابعاد کلان و محلی، باعث شده است که نیروهای وارد بر ساختار شهر از قبیل مهاجرتها، مسائلاقتصادی و اجتماعی، کمبود مسکن و غیره، راه حلهای موقتی و موضعی را سبب شوند. از آن جمله می توان به رشد درون شهری از طریق احداث ساختمانهای بلند اشاره نمود که در حال تغییر ساختار شهرهای بزرگ کشورمان است، بدون آنکه امکانات محیط برای تزریق چنین سازه هایی به بافت محلی و کارایی آنها در سطح شهر مشخص شده باشد.


در این میان با الهام از تجربه تلخ ساختمان پلاسکو توجه به مسئله ایمنی در برابر آتش سوزی در ساختمان های بلندمرتبه که امروزه بخش عظیمی از ساخت وسازهای شهری را به خوداختصاص می دهند حائز اهمیت است بطوریکه عدم شناخت مسائل مرتبط با این نوع ابنیه به دلیل مجموعه شرایط منحصر به فرد آن ها می تواند تهدیدی جدیبرای جان و مال افراد باشد.


به رغم وجود پتانسیل بالای خطر در ساختمانهای بلند و تأثیر یک سانحه بر تعداد افراد زیاد که میتواند منجر به تبدیل یک حادثه به یک بحران شود، با شناخت همه جانبه ابعاد خطر و پیش بینی شرایطی که احتمال وقوع آنها وجود دارد میتوان اثرات نامطلوب حوادث را کاهش داد. یکی از پرچالش ترین مسائل در زمینه ساختمان های بلندمرتبه نحوه اطفا حریق و خروج ایمن افراد و رساندن آنها می باشد.


با توجه به آمارهای منتشر شده تبریز نیز گوی رقابت را از دیگر شهرها ربوده و پس از تهران دومین شهر برج ساز کشور لقب گرفته که به نوعی می توان به تبریز لقب شهر آهن را داد.


اگر گذری در شهر داشته باشیم در می یابیم که چندین برج بیش از 12طبقه در هر منطقه ای مشاهده می شود؛ اما تصور کنید حادثه ای مانند پلاسکو در یکی از برجهای تبریز اتفاق بیفتد آیا پتانسیل مقابله با این سبک بحران ها در مدیریت شهری تبریز وجود دارد؟


رئیس سازمان آتش نشانی تبریز در گفت و گو با تبریزبیدار با ابراز رضایت ضمنی از وضعیت سازمان تحت امر خود می گوید: سازمان آتش نشانی در حال حاضر برای اطفاء حریق از نردبان های پیشرفته و سایر تجهیزات لازم بهره مند است.


طالب نژاد در خصوص سایر تجهیزات آتش نشانان افزود: بهترین لباس های حریق و تجهیزات انفرادی در اختیار آتش نشانان قرار دارد تا در موقع لزوم و لحظات حساس کاری سنکین لباس های بی استاندارد فشار مضاعفی بر آتش نشانان وارد نیاورند.


وی در اتمام گفت و گوی خود با ابراز رضایت از وضعیت تحقق بودجز مصوب سازمان آتش نشانی تبریز بیان داشت: به لطف خدا به طور معمول 98 درصد از بودجه مصوب محقق می شود و به تبع این موضوع توانستیم برای تکمیل کادر خود ۱۵ نفر پرسنل جدید الاستخدام را به جمع آتش نشان اضافه کنیم که در این فرصت از توجهات خاص شهردار محترم به امر خطیر حفاظت از جان و مال کمال تشکر را دارا می باشم.


شایان ذکر است که ابعاد دیگر بلندمربته سازی و میزان آمادگی مدیریت شهری تبریز در خصوص خطرات احتمالی در گزارش دیگری انتشار می یابد.