تلگرام
کانال تبریزبیدار در تلگرام
دنبال کنید
سرویس : فرهنگی و اجتماعی , پنجشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۷ ۱۲:۱۹:۱۹ شناسه خبر : ۱۰۷۰۹۳۵

کاریکاتور؛

اینم وضع ادارات دولتی بعد از ۱۳ به در!

اوضاع و احوال ادارات دولتی از یک هفته پیش از عید تا یک هفته پس از عید، سوژه کارتون محمدرضا میرشاه‌ولد، در هفت صبح شد.

به گزارش تبریز بیدار ، اوضاع و احوال ادارات دولتی از یک هفته پیش از عید تا یک هفته پس از عید، سوژه کارتون محمدرضا میرشاه‌ولد، در هفت صبح شد.

کاریکاتور