تلگرام
کانال تبریزبیدار در تلگرام
دنبال کنید
سرویس : قفقاز و غرب آسیا , پنجشنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۷ ۱۰:۵۸:۴۴ شناسه خبر : ۱۰۷۱۰۱۰

با کسب 86 درصد آرا؛

علی اف رئیس جمهور ماند!

رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات جمهوری آذربایجان، نتایج اولیه انتخابات ریاست جمهوری این کشور را اعلام کرد و گفت: الهام علی اف ۸۶ درصد آرا را کسب کرده است .

به گزارش تبریز بیدار ، مظاهر پناه اف، نیمه شب چهارشنبه در جمع خبرنگاران ، افزود: از مجموع سه میلیون و ۹۵۹ هزار و ۵۵۳ رای اخذ شده ، تاکنون سه میلیون و ۷۲۳ هزار و ۲۷۸ رای شمارش شده است .
وی افزود: براساس آرای شمارش شده ، میزان آرای هفت نامزد دیگر به شرح ذیل است : آراز علی زاده از حزب سوسیال دموکرات ۱.۳۹ درصد ، قدرت حسن قلی اف از حزب جبهه خلق یکپارچه ۳.۰۴ درصد ، فرج قلی اف از حزب رستاخیز ملی ۱.۱۸ درصد، حافظ حاجی اف از سوی حزب مساوات معاصر۱.۵درصد ،رازی نورالله اف از سوی گروه ابتکار جبهه خلق ۰.۷۵ درصد، سردار جلال اوغلی از سوی حزب دموکرات ۳.۰۲و نیز زاهد اروج بعنوان نامزد مستقل۳.۱۱ درصد .
بر اساس قانون انتخابات جمهوری آذربایجان نتایج آرای کسب شده از سوی نامزدهای انتخاباتی یک روز بعد از برگزاری انتخابات ، توسط کمیسیون مرکزی انتخابات به دادگاه قانون اساسی این کشور ارایه می شو د و این دادگاه نیز ظرف ۱۰ روز نتایج نهایی و پیروز انتخابات را اعلام می کند .
الهام علی اف رئیس جمهوری آذربایجان نیز ، پس از اعلام نتایج در پیامی از مردم این کشور قدردانی کرد و گفت : مردم آذربایجان به ثبات ،امنیت و توسعه رای دادند و ما آذربایجان قوی تری خواهیم ساخت.
وی افزود: رفاه مردم همیشه در مرکز سیاست ما قرار دارد ، ما اکنون به اجرای پروژه های انرژی و حمل و نقل بزرگ در کشور و منطقه اورآسیا مشغول هستیم و مسیر توسعه را ادامه خواهیم داد.
الهام علی اف از سال ۲۰۰۳ در مسند قدرت است .