تلگرام
کانال تبریزبیدار در تلگرام
دنبال کنید
سرویس : فرهنگی و اجتماعی , پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۷ ۱۲:۲۸:۳۶ شناسه خبر : ۱۰۷۱۰۶۸

دریاچه ارومیه و هزار و یک وعده ی دولت؛

دعا کردیم باران آمد شما چه کردید؟

شوری سخن گفتن از دریاچه ارومیه از تراز شوری نمک آب نداشته ی دریاچه هم گذشته است. اما به هر حال تاثیرات سو غیر قابل تصور مرگ نگین آذربایجان بر جان حداقل 14 میلیون نفر مساله ای نیست که راحتی بتوان از کنار آن گذشت و باید گفت از وعده هایی که تنها در انتخابات ماند و فصل تحقق آنها نیامد!

سرویس اجتماعی تبریزبیدار؛ 


شوری گفتنی که از نمک دریاچه هم بیشتر شده است

شوری سخن گفتن از دریاچه ارومیه از تراز شوری نمک آب نداشته ی دریاچه هم گذشته است. اما به هر حال تاثیرات سو غیر قابل تصور مرگ نگین آذربایجان بر جان حداقل 14 میلیون نفر مساله ای نیست که راحتی بتوان از کنار آن گذشت و باید گفت از وعده هایی که تنها در انتخابات ماند و فصل تحقق آنها نیامد! به هر حال باید هم از شوری آب دریاچه و هم شوری از حد گذشته ی کلام بر سر دریاچه ارومیه بگوییم  چرا که  سر فصل مطالبات مردم منطقه انتظار تلاش همه جانبه ی از دولت برای احیای بزرگترین دریاچه داخل ایران است. 


سفر روحانی و تکاپوی مدیران برای تحقق وعده هایی که داده شد

این روزها که تبریز و آذربایجان در حال آماده شدن برای حضور رئیس جمهور است مدیران اجرایی هم به فکر افتاده تا شاید برخی از آن وعده های گفته شده جناب رئیس جمهور را آماده کنند که ببنید مردم وعده های تحقق یافت و اما در میان وعده ها، تلاش برای احیای دریاچه ارومیه سخنی متواتر از سوی روحانی و اکابرش  بوده و هست.


مدیری که دیروز از نبود بودجه میگفت و امروز می گوید دعا کنید باران ببارد

در طول این سالهایی که روحانی دو بار با وعده ی احیای دریاچه ارومیه رئیس جمهور ایران شد نه تنها حال دریاچه بهتر نشد بلکه بدتر هم شد اما به اذعان رئیس ستاد احیای دریاچه ارومیه بودجه ها در پیچ و خم بروکراسی گیر کرد و بد تر اینکه روزی که او در مقام اجرایی قرار گرفت به جای تلاش در جهت تسهیل بودجه ها گفت دعا کنید باران ببارد!


باران آمد حال دریاچه کمی بهتر شد

البته به لطف دعای مردم در سالی که تمام ایران از کمبود بارش ها رنج میبرد به گزارش سازمان هواشناسی استان میزان بارشها در استان 25 درصد و در حوزه آبی تبریز 34 درصد افزایش یافت. که به لطف الهی در پاییزی  هم که گذشت و  خشکی اش از تابستان هم برای آذربایجان بیشتر بود تراز دریاچه ارومیه قدری بهتر شده است.


تور خبری برای نمایش راندمان باران یا مدیران؟!

و اما در این میان چند روز پیش مسئول ستاد احیای دریاچه ارومیه که فردی انصافا تلاش گر  از روی انجام وظیفه توری خبری به راه انداخت و از تاثیر عملکرد دولت در تثبیت احیای دریاچه ارومیه سخن گفت! وی کار را به جایی رساند که در این سفر خبری گفت که اگر تمام بودجه هم اختصاص می یافت تراز به حد سال 92 نمی رسید و فلان! البته بنده خدا مقصر نیست! مقصر مدیرانی هستند که میخواهند همه چی آرومه را به مردم دیکته کنند! اما به قول همان مسئول استانی ستاد احیا تبخیر آب بزرگترین تهدید دریاچه ارومیه است کاش آن موقع باید از آنها سوال شود که برای دریاچه ارومیه چه کردید نگویند دعا کنید باران ببارد! ما دعا کردیم شما چه کردید!