تلگرام
کانال تبریزبیدار در تلگرام
دنبال کنید
سرویس : قفقاز و غرب آسیا , پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۷ ۱۲:۴۳:۱۶ شناسه خبر : ۱۰۷۱۰۶۹

تحلیل انتخابات زود هنگام ترکیه؛

سو استفاده اردوغان؛ از هم رایی در عفرین تا حذف رقیب با یک بند قانونی!

از ابتدا نیز معلوم بود که اردوغان و حزب حاکم تلاش دارند تا از فضای همرایی ملی برای عفرین در یک انتخابات به نفع خود استفاده کنند.

یادداشت میهمان تبریزبیدار؛ مسعود صدر محمدی


از ابتدا نیز معلوم بود که اردوغان و حزب حاکم تلاش دارند تا از فضای همرایی ملی برای عفرین در یک انتخابات به نفع خود استفاده کنند.

از سوی دیگر اردوغان متوجه بحران اقتصادی ای که در نیمه دوم سال جاری میلادی گریبانگیرش خواهد شد است و برای همین تلاش دارد تا هر چه زودتر خرش را از پل بگذراند.

در واقع به یک بن بست مدیریتی در سیاست داخلی و خارجی رسیده است و لازم است تا با یک انتخابات دوپینگ سیاسی انجام دهد.

از دیگر دلایل این که این تاریخ اعلام شد دادن یک آوانتاژ سیاسی به باغچلی است. چرا که باغچلی امکان عبور از حد نصاب 10 درصدی مجلس را ندارد و برای همین تلاش کردند تا اولا ضمن تغییر قانون برای شرکت مشترک دو حزب در یک انتخابات مانع حضور مرال آکشنر در انتخابات شوند.

طبق قانون هر حزب پس از حداقل 6 ماه پس از برگزاری کنگره تاسیس اش میتواند در انتخابات مجلس شرکت کند که حزب آکشنر هنوز این ظرف زمانی را پر نکرده است.

البته آکشنر از تصمیم خود برای انتخابات ریاست جمهوری صحبت میکند اما مساله این است که دیگر نمیتواند با حضور در مجلس مانور قدرت دهد. چند راه دیگر در پیش روی مرال است مانند همراهی با یک حزب دیگر و انشعاب س از ورود به مجلس یا خرید نماینده و کاندید اما امکان تحقق آنها به شرایط سیاسی وابسته است.