تلگرام
کانال تبریزبیدار در تلگرام
دنبال کنید
سرویس : سیاسی , سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۱۸:۲۷:۳۹ شناسه خبر : ۱۰۷۱۱۵۶

گزارش تصویری؛

متن و حاشیه روز اول سفر روحانی به تبریز

سفر ریاست جمهوری "حسن روحانی" به تبریز با حاشیه های مختلفی همراه بود. عکس های بهزاد عزیزپور، مسعود سپهری نیا، رضا عادلی، امیر صادقی، رضا عبدل پور، آرمان فتاحی، حسین نجاتی و عرفان یوسفی را مشاهده می کنید.

متن و حاشیه روز اول سفر روحانی به تبریز

متن و حاشیه روز اول سفر روحانی به تبریز


متن و حاشیه روز اول سفر روحانی به تبریز

متن و حاشیه روز اول سفر روحانی به تبریز


متن و حاشیه روز اول سفر روحانی به تبریز


متن و حاشیه روز اول سفر روحانی به تبریز

متن و حاشیه روز اول سفر روحانی به تبریز

متن و حاشیه روز اول سفر روحانی به تبریز

متن و حاشیه روز اول سفر روحانی به تبریز

متن و حاشیه روز اول سفر روحانی به تبریز

متن و حاشیه روز اول سفر روحانی به تبریز

متن و حاشیه روز اول سفر روحانی به تبریز

متن و حاشیه روز اول سفر روحانی به تبریز

متن و حاشیه روز اول سفر روحانی به تبریز

متن و حاشیه روز اول سفر روحانی به تبریز

متن و حاشیه روز اول سفر روحانی به تبریز

متن و حاشیه روز اول سفر روحانی به تبریز

متن و حاشیه روز اول سفر روحانی به تبریز

متن و حاشیه روز اول سفر روحانی به تبریز

متن و حاشیه روز اول سفر روحانی به تبریز

متن و حاشیه روز اول سفر روحانی به تبریز

متن و حاشیه روز اول سفر روحانی به تبریز

متن و حاشیه روز اول سفر روحانی به تبریز