تلگرام
کانال تبریزبیدار در تلگرام
دنبال کنید
سرویس : فرهنگی و اجتماعی , شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۱۳:۵۹:۰۱ شناسه خبر : ۱۰۷۱۳۰۶

فجایع توسعه به زبان ساده در شهر اولین ها؛

تبریز گرفتار تصمیمات غلط 20 سال پیش

تبریز امروز شهری است که دیگر نشانی از محلات تو در تو و باغات سر سبز ندارد، در عوضش به اسم شهری مدرن و مثلا تمیز قوطی آپارتمان ها و برج های بدقواره در گوشه گوشه شهر خود نمایی کند و در آن سو هم قوطی کبریت های حلبی روی هم ردیف شده باشند.

سرویس شهری تبریزبیدار؛ 


تبریز امروز شهری است که دیگر نشانی از محلات تو در تو و باغات سر سبز ندارد. البته با افزایش جمعیت شهر انتظار هم میرفت که این شهر بخشی از این فضای سبز خود را از دست بدهد اما نه به این شکل که بخش اعظم هویت خود را امروز به تاراج رفته ببیند و در عوضش به اسم شهری مدرن و مثلا تمیز قوطی آپارتمان ها و برج های بدقواره  در گوشه گوشه شهر خود نمایی کند و در آن سو هم قوطی کبریت های حلبی  روی هم ردیف شده باشند.

اینکه چرا تبریز این گونه شد خود حکایت دور و دراز است اما تاثیر دو برهه و تصمیمات اشتباه آنها به کلی تبریز را تغییر داده است. بخشی را در قسمتی از تاریخ که منور الفکران ظاهر المشروطه  در اواخر حکومت قجری و رضا قلدر بر ایران استیلا یافتند باید جست. دقیقا همان بلایی که در ابعاد بزرگتر بر سر تهران آمد در تبریز تکرار شد و معماری شهر به گونه ای تغییر کرد که امروز شاهد هستیم که تهران به چه مصیبتی گرفتار آمده است! اما این پایان کار نبود.

تبریز در آستانه انقلاب علیرغم وجود مجموعه های صنعتی به شهری مبدل شده بود که نشانی از محلات نداشت با این حال تبریز دهه 60 هنوز هم نشانه هایی از امید در درون خود داشت تا اینکه روند معیوب توسعه ی غربی بار دیگر در راس مدیریت های میدانی شهری کشور در اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70 قرار گرفت. همان ها که با اسم تکنوکراسی  فجایعی از جنس اتوبان نواب در تهران و  تبریز تکه تکه  را خلق کرد. مساله ای که شهردار تبریز که خود روزی عضو شورای شهر تبریز بوده به آن اعتراض کرده و صراحتا از تصمیمات غلط وضع شده در 20 سال پیش برای تبریز انتقاد کرده که موجب شده شهر تبریز به این وضع کشده شود. بر اساس نظرات کارشناسان بی عدالتی در توزیع درآمد های مناطق مختلف و  واگذاری های زمین های شهری  از یک سو  و وضع قوانین ظالمانه شهری در آن زمان تا کنون موجب شده تا تبریز امروز  شهری تکه تکه و فاقد هویت واحد شهری باشد. موضوعی که بابایی اقدم چندی پیش در گفتگو با تبریزبیدار هم از آن سخن گفت و تنها راه برون رفت از این وضعیت را همگن کردن درآمدها و هزینه ها در شهرداری تبریز بر شمرد. 

برای مردمی که خود آلودگی هوا را به وضوح در زندگی روزمره شان مبییند و یا از کنار زیرگذرهای شاهکار پنداری مدیران 20 ساله  پس از باران های تبریز می گذرند حجم بخشی از این فاجعه در کنار مسائلی که ذکر شده خیلی دور از دسترس نیست. 


البته نباید از این هم گذشت رسوبات همان تفکرات متاسفانه در میان برخی اعضای شورای شهر همچنان مشاهده می شود ولی انتظار مردم از نمایندگانشان در پارلمان شهری و مدیریت شهری این است که بر مسیر غلط گذشته حرکت نکنند! حال آنکه برخی ها نه تنها از آن دوران با افتخار یاد می کنند بلکه حتی برای گرفتن عکس یادگاری با خالقان وضع امروز تبریز مسابقه می گذارند.