تلگرام
کانال تبریزبیدار در تلگرام
دنبال کنید
سرویس : اقتصادی , چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷ ۱۳:۲۳:۱۱ شناسه خبر : ۱۰۷۱۵۹۵

کاریکاتور

فاصله ی ارز عادی و ارز جهانگیری!

فاصله ی ارز عادی و ارز جهانگیری!

فاصله ی ارز عادی و ارز جهانگیری!

طرح از پروانه ایزدخواست