تبریزبیدار
دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷ ۱۲:۳۰:۲۵ شناسه خبر : ۱۰۷۱۷۹۶

گزارش تصویری؛

افطار به وقت نجات

ایستگاه‌های فوریت‌های پزشکی که با نام اورژانس شناخته می‌شود به طور میانگین روزانه حدود عملیات اعلامی از مرکز دارند گاهی هم عملیات‌ها مصادف با زمان افطار میشود و کادر اورژانس شاید چند ساعت دیرتر افطار می‌کنند. عکس های فارس از افطار کارکنان اورژانس را مشاهده می کنید.

ایستگاه‌های فوریت‌های پزشکی

ایستگاه‌های فوریت‌های پزشکی

ایستگاه‌های فوریت‌های پزشکی

ایستگاه‌های فوریت‌های پزشکی

ایستگاه‌های فوریت‌های پزشکی

ایستگاه‌های فوریت‌های پزشکی

ایستگاه‌های فوریت‌های پزشکی

ایستگاه‌های فوریت‌های پزشکی

ایستگاه‌های فوریت‌های پزشکی

ایستگاه‌های فوریت‌های پزشکی