تلگرام
کانال تبریزبیدار در تلگرام
دنبال کنید
سرویس : فرهنگی و اجتماعی , دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷ ۱۱:۱۹:۲۵ شناسه خبر : ۱۰۷۲۱۸۳

برنامه خاموشی های برق تبریز دوشنبه 18 تیر 97

برنامه خاموشی های احتمالی برق تبریز دوشنبه 18 تیر 97

برنامه خاموشی های برق  تبریز دوشنبه 18 تیر 97

برنامه خاموشی های برق  تبریز دوشنبه 18 تیر 97

برنامه خاموشی های برق  تبریز دوشنبه 18 تیر 97

برنامه خاموشی های برق  تبریز دوشنبه 18 تیر 97

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title