تلگرام
کانال تبریزبیدار در تلگرام
دنبال کنید
سرویس : فرهنگی و اجتماعی , شنبه ۶ مرداد ۱۳۹۷ ۱۲:۴۰:۳۵ شناسه خبر : ۱۰۷۲۳۷۵

در حاشیه تصویب یک قانون پرسر و صدا؛

تاکسی تلفنی ها؛ مخاطب قانون منع بکارگیری بازنشستگان!

شاید خطاب مجلس از تصویب قانون منع بکارگیری بازنشستگان به "مدیران آژانس های تاکسی تلفنی و امثالهم" است! البته شاید!

یادداشت میهمان تبریزبیدار؛ فرهاد باغشمال


مجلس پس از کلی کش و قوس با ۸۰ درصد آرا قانون منع بکارگیری بازنشستگان را تصویب کرد.

 اولش با خودم گفتم:خدا را شکر! انگار بالاخره قرار شده نیروهای تازه نفس و جوان جایگزین پیر پاتال های همیشه مسئول شوند! بعد در ادامه خبر خواندم:

 قانون منع بکارگیری بازنشستگان شامل این افراد نمی شود:
-روسای سه قوه
-معاون اول رییس جمهور
-نواب رییس مجلس
-اعضای شورای نگهبان
-وزرا
-نمایندگان مجلس
-معاونان رییس جمهور

 خداییش این موضوع دیگر تصویب می خواست؟ مگر جز این حضرات، بازنشسته دیگری هم سر کار است؟

 البته شاید خطاب مجلس از تصویب قانون منع بکارگیری بازنشستگان به "مدیران آژانس های تاکسی تلفنی و امثالهم" است! البته شاید! 

نظرات

سهیل
IR

حتی باید بازنشسته ها از گرفتن مجوز کارت شهری تاکسی و مشاوره برای مدیران، کار در ادارات و نهادهای وابسته به دولت نیز منع و نیروهای جوان بیکار جایگزین آنها شوند.