تلگرام
کانال تبریزبیدار در تلگرام
دنبال کنید
سرویس : فرهنگی و اجتماعی , یکشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۷ ۱۲:۰۱:۱۷ شناسه خبر : ۱۰۷۲۴۳۱

گزارش تصویری/ دیدار جمعی از فعالین رسانه با خانواده شهیدان برگی؛

خانواده شهیدی که همه ژن خوب ها را شرمنده کردند

جمعی از فعالین فرهنگی و رسانه ای تبریز با خانواده شهیدان برگی دیدار کرده و از آن ها تجلیل کردند.دیدار فعالین رسانه با خانواده شهیدان برگی

دیدار فعالین رسانه با خانواده شهیدان برگی

دیدار فعالین رسانه با خانواده شهیدان برگی

دیدار فعالین رسانه با خانواده شهیدان برگی

دیدار فعالین رسانه با خانواده شهیدان برگی

دیدار فعالین رسانه با خانواده شهیدان برگی

دیدار فعالین رسانه با خانواده شهیدان برگی

دیدار فعالین رسانه با خانواده شهیدان برگی

دیدار فعالین رسانه با خانواده شهیدان برگی

دیدار فعالین رسانه با خانواده شهیدان برگی

دیدار فعالین رسانه با خانواده شهیدان برگی

دیدار فعالین رسانه با خانواده شهیدان برگی

دیدار فعالین رسانه با خانواده شهیدان برگی

دیدار فعالین رسانه با خانواده شهیدان برگی

دیدار فعالین رسانه با خانواده شهیدان برگی

دیدار فعالین رسانه با خانواده شهیدان برگی

دیدار فعالین رسانه با خانواده شهیدان برگی

دیدار فعالین رسانه با خانواده شهیدان برگی