تلگرام
کانال تبریزبیدار در تلگرام
دنبال کنید
سرویس : فرهنگی و اجتماعی , دوشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۷ ۱۴:۵۲:۱۹ شناسه خبر : ۱۰۷۲۴۷۶

گزارش تصویری؛

زیبایی های عینالی تبریز از لنز دوربین

کوه عون بن علی(عینالی) تبریز به محلی برای گردشگری مردم تبریز تبدیل شده است

زیبایی های عینالی تبریز

زیبایی های عینالی تبریز

زیبایی های عینالی تبریز

زیبایی های عینالی تبریز

زیبایی های عینالی تبریز

زیبایی های عینالی تبریز

زیبایی های عینالی تبریز

زیبایی های عینالی تبریز

زیبایی های عینالی تبریز

زیبایی های عینالی تبریز

زیبایی های عینالی تبریز

زیبایی های عینالی تبریز

زیبایی های عینالی تبریز