تبریزبیدار
پنج شنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۷ ۱۳:۳۳:۴۷ شناسه خبر : ۱۰۷۲۷۱۵

در ادامه سیاست های ضد شیعی باکو؛

وزیر آموزش جمهوری آذربایجان، غیبت دانش آموزان در روز عاشورا را ممنوع کرد

وزیر آموزش جمهوری آذربایجان به مدیران مدارس این کشور هشدار داد در روز عاشورا از غیبت دانش آموزان بطور جدی جلوگیری کنند.

به گزارش تبریز بیدار ، وزیر آموزش جمهوری آذربایجان به مدیران مدارس این کشور هشدار داد در روز عاشورا از غیبت دانش آموزان بطور جدی جلوگیری کنند.
جیحون بایراموف، وزیر آموزش جمهوری آذربایجان گفت : اساسی ترین وظیفه دانش آموزان حضور در مدرسه و درس خواندن است. ما درک می کنیم که مدیران مدارس بطور جدی به این موضوع توجه خواهند کرد. مدیریت مدرسه و مدیران مقاطع تحصیلی و معلمان و والدین به همراه یکدیگر باید به “طفره رفتن” دانش آموزان از درس توجه داشته باشند. 
وزیر آموزش جمهوری آذربایجان تاکید کرد : فکر می کنیم که این پیام ها را مدیران مدارس به والدین خواهند رساند. والدین نیز باید حضور دانش آموزان در مدارس را ( در روز عاشورا ) تامین کنند.