تلگرام
کانال تبریزبیدار در تلگرام
دنبال کنید
سرویس : علم و فناوری , یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷ ۱۴:۰۵:۴۲ شناسه خبر : ۱۰۷۲۷۳۳

در جهت برقراری انشعابات قانونی و مجاز برق؛

هشدار شرکت برق به استفاده كنندگان انشعابات غير مجاز در تبریز

مدير عامل شركت توزيع برق تبريز از اجراي مفاد قانون مجازات انشعابات غير مجاز خبر داد.

به گزارش تبریز بیدار ، مدير عامل شركت توزيع برق تبريز از اجراي مفاد قانون مجازات انشعابات غير مجاز خبر داد.

عادل كاظمي، تصريح كرد: شركت توزيع برق تبريز جهت برقراري انشعابات قانوني و مجاز برق، براي كليه متقاضيان در حوزه جغرافيايي اين شركت آماده است.

وي افزود: طي سال هاي گذشته كليه واحدهاي تحت سرپرستي، ماموريت يافته اند تا نسبت به جمع آوري هر گونه انشعاب غير مجاز و رسيدگي به درخواست هاي تامين برق مورد نياز متقاضيان و برقراري انشعاب، به ويژه تبديل انشعابات غير مجاز به انشعابات مجاز در چارچوب قوانين اقدام كنند.

وي همچنين خاطرنشان شد: از سال 96، دو هزار و 994 انشعاب غير مجاز از شبكه توزيع جمع آوري، و تعداد 470 مورد، انشعاب غير مجاز به انشعاب قانوني توسط اين شركت تبديل شده است.

كاظمي اذعان داشت: در سال 97 بالغ بر دو هزار و 630 مورد انشعاب غير مجاز در حوزه عملياتي اين شركت گزارش شده كه پس از بررسي هاي لازم نسبت به جمع آوري و قطع يك هزار و 400 مورد از آنها اقدام شده است.

وي در خصوص انشعابات غير دائم گفت: در سال 96 تعداد درخواست برقراري انشعاب غير دائم 9 هزار و 666 مورد، توسط واحد هاي تابعه، درخواست ها ثبت و پس از بازديد محلي و مطابقت با مفاد قانوني مذكور نسبت به برقراري دو هزار و 638 فقره از آن ها اقدام بعمل آمده است.

وي افزود: در سال 97 تعداد درخواست برقراري انشعاب غير دائم چهار هزار و 555 مورد بود كه، از طريق واحد هاي تابعه ثبت و پس از بازديد از محل و مطابقت با مفاد قانوني مذكور نسبت به برقراري سه هزار و 731 فقره انشعاب غير دائم اقدام بعمل آمده است.

وي ضمن تاكيد بر ضرورت همكاري و همراهي كليه شهروندان محترم در جهت پيشگيري و جمع آوري مصاديق استفاده هاي غير مجاز از جريان برق شبكه، از عموم شهروندان خواست تا در صورت مشاهده هر گونه استفاده غير مجاز از شبكه، موضوع را به سامانه 121 اطلاع دهند.