تبریزبیدار
یکشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۷ ۱۰:۳۹:۲۹ شناسه خبر : ۱۰۷۲۹۳۳

در مدت زمان دو سال انجام می گیرد؛

راه اندازی آزمایشگاه مرجع وزارت نیرو برای اولین بار در تبریز

قرارداد همکاری احداث و راه اندازی آزمایشگاه دکل های تک پایه بتنی خود ایستای انتقال نیرو برای اولین بار در تبریز ما بین شرکت پارس ساختار و پژوهشکده نیرو امضا شد

به گزارش تبریز بیدار ، قرارداد همکاری احداث و راه اندازی آزمایشگاه دکل های تک پایه بتنی خود ایستای انتقال نیرو برای اولین بار در تبریز ما بین شرکت پارس ساختار و پژوهشکده نیرو امضا شد.

 این قرارداد همکاری با حضور  قاضی زاده رئیس پژوهشگاه و  مرجانمهر معاون فناوری پژوهشگاه نیرو و  نوید نواده اباذر به عنوان نماینده شرکت پارس ساختار در محل پژوهشکده به امضا رسید.

براساس قرارداد همکاری مابین شرکت پارس ساختار و پژوهشگاه وزارت نیرو ، این آزمایشگاه در مدت زمان دو سال در تبریز طراحی ،ساخت و راه اندازی خواهد شد.

عملیات ساخت آزمايشگاه مرجع سازه های انتقال نيروی پژوهشگاه نيرو با هدف اجرای آزمون نوعی دکلهای بتنی طبق استاندارد و روش های مورد تأييد پژوهشگاه نیرو در قالب آزمايشگاه همکار توسط شرکت پارس ساختار و همکاری پژوهشکده نیرو برای اولین بار در تبریز آغاز می شود.