تبریزبیدار
سه شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷ ۱۳:۲۸:۰۱ شناسه خبر : ۱۰۷۲۹۵۲

تغییرات جدید مدیریتی در شهرداری کلانشهر تبریز

تعدادی از مدیران جدید شهرداری، احکام مسئولیت خود را تحویل گرفتند.

به گزارش تبریز بیدار ، تعدادی از مدیران جدید شهرداری، احکام مسئولیت خود را تحویل گرفتند.ایرج شهین باهر، در احکامی، تعدادی از مدیران جدید شهرداری را منصوب کرد.

بر اساس این گزارش، رسول موسایی، احکام مسئولیت جدید برخی از مدیران شهرداری را در جلساتی جداگانه اهدا کرد.

این گزارش می افزاید با حکم شهردار کلانشهر تبریز،محمد قلیزاده، مدیرعامل جدید آتش نشانی و خدمات ایمنی، مرتضی موحدنیا،معاون برنامه ریزی و توسعه شهرداری کلانشهر تبریز، داوود طالب نژاد، شهردار منطقه 3 تبریز،میرعلی اصغر نساج ،شهردار منطقه 5،اصغر آدی بیگ، سرپرست سازمان ترافیک و سیاوش مکانی؛ سرپرست مرکز مطالعات حمل و نقل و ترافیک منصوب شدند.