تلگرام
کانال تبریزبیدار در تلگرام
دنبال کنید
سرویس : فرهنگی و اجتماعی , سه شنبه ۱ آبان ۱۳۹۷ ۱۰:۱۲:۱۶ شناسه خبر : ۱۰۷۳۰۱۰

دبیری رییس کمیسیون فرهنگی شورای شهر تبریز شد

با برگزاری انتخابات کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تبریز؛ شهرام دبیری برای مدت یک سال ریس این کمیسیون شد

به گزارش تبریز بیدار ، با برگزاری انتخابات کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تبریز؛ شهرام دبیری برای مدت یک سال ریس این کمیسیون شد.

درجریان این انتخابات همچنین محرم محمدزاده و سعید نیکو خصلت به ترتیب به عنوان نایب رییس و دبیر کمیسوین فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی تبریز انتخاب شدند.

پیش ازاین فرج محمدقلی زاده ریاست کمیسیون فرهنگی و اجتماعی را برعهده داشت.

شهرام دبیری ازچهره های با سابقه شورای اسلامی تبریزاست که دردوره چهارم ریاست این شورا را بر عهده داشت .