تلگرام
کانال تبریزبیدار در تلگرام
دنبال کنید
سرویس : فرهنگی و اجتماعی , دوشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۷ ۱۴:۲۳:۲۳ شناسه خبر : ۱۰۷۳۰۸۴

گزارش تصویری تبریزبیدار؛

نمایشگاه تایپوگرافی "مرگ بر آمریکا"

نخستین نمایشگاه تایپوگرافی "مرگ بر آمریکا" به همت بسیج هنرمندان سپاه عاشورا در تبریز برپا شد.

 نمایشگاه تایپوگرافی

 نمایشگاه تایپوگرافی

 نمایشگاه تایپوگرافی

 نمایشگاه تایپوگرافی

 نمایشگاه تایپوگرافی

 نمایشگاه تایپوگرافی

 نمایشگاه تایپوگرافی

 نمایشگاه تایپوگرافی

 نمایشگاه تایپوگرافی

 نمایشگاه تایپوگرافی

 نمایشگاه تایپوگرافی