تلگرام
کانال تبریزبیدار در تلگرام
دنبال کنید
سرویس : فرهنگی و اجتماعی , پنجشنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۷ ۲۱:۲۸:۲۸ شناسه خبر : ۱۰۷۳۰۹۴

گزارش تصویری تبریزبیدار؛

عزاداری خیابانی مردم تبریز در روز شهادت امام رضا(ع)

مردم تبریز در روز شهادت امام رضا(ع)، در قالب دستجات سینه زنی خیابانی، عزاداری کردند

عزاداری خیابانی مردم تبریز در روز شهادت امام رضا(ع)

عزاداری خیابانی مردم تبریز در روز شهادت امام رضا(ع)

عزاداری خیابانی مردم تبریز در روز شهادت امام رضا(ع)

عزاداری خیابانی مردم تبریز در روز شهادت امام رضا(ع)

عزاداری خیابانی مردم تبریز در روز شهادت امام رضا(ع)

عزاداری خیابانی مردم تبریز در روز شهادت امام رضا(ع)

عزاداری خیابانی مردم تبریز در روز شهادت امام رضا(ع)

عزاداری خیابانی مردم تبریز در روز شهادت امام رضا(ع)

عزاداری خیابانی مردم تبریز در روز شهادت امام رضا(ع)

عزاداری خیابانی مردم تبریز در روز شهادت امام رضا(ع)

عزاداری خیابانی مردم تبریز در روز شهادت امام رضا(ع)

عزاداری خیابانی مردم تبریز در روز شهادت امام رضا(ع)

عزاداری خیابانی مردم تبریز در روز شهادت امام رضا(ع)

عزاداری خیابانی مردم تبریز در روز شهادت امام رضا(ع)

عزاداری خیابانی مردم تبریز در روز شهادت امام رضا(ع)

عزاداری خیابانی مردم تبریز در روز شهادت امام رضا(ع)

عزاداری خیابانی مردم تبریز در روز شهادت امام رضا(ع)