تلگرام
کانال تبریزبیدار در تلگرام
دنبال کنید
سرویس : سلامت و خانواده , چهارشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۷ ۲۳:۲۷:۱۷ شناسه خبر : ۱۰۷۳۳۲۴

گزارش تصویری تبریزبیدار؛

تبریز شهری گمشده در زیر ابری از دود

آلودگی هوا در شهر تبریز بسیاری از مردم را خانه نشین کرد.

تبریز شهری گمشده در زیر ابری از دوده

تبریز شهری گمشده در زیر ابری از دوده

تبریز شهری گمشده در زیر ابری از دوده

تبریز شهری گمشده در زیر ابری از دوده

تبریز شهری گمشده در زیر ابری از دوده

تبریز شهری گمشده در زیر ابری از دوده

تبریز شهری گمشده در زیر ابری از دوده

تبریز شهری گمشده در زیر ابری از دوده

تبریز شهری گمشده در زیر ابری از دوده

تبریز شهری گمشده در زیر ابری از دوده

تبریز شهری گمشده در زیر ابری از دوده

تبریز شهری گمشده در زیر ابری از دوده

تبریز شهری گمشده در زیر ابری از دوده

تبریز شهری گمشده در زیر ابری از دوده