دیدگاه شما؛

پاسخ های شهین باهر در مطالبه، تا چه اندازه از عطش افکار عمومی برای شفاف سازی در شهرداری کاست؟

با توجه به چالش های موجود در شورا و شهرداری و سوالات زیادی که در افکار عمومی ایجاد شده، تا چه اندازه پاسخ های شهردار در برنامه مطالبه توانست از عطش افکار عمومی برای شفاف سازی در شهرداری بکاهد؟

به گزارش تبریز بیدار ، ایرج شهین باهر شهردار تبریز شامگاه پنج‎شنبه در برنامه تلویزیونی «مطالبه» شبکه استانی سهند در خصوص مسایل مختلفی پاسخ داد که مهمترین موارد مطروحه در ذیل آمده است.

با توجه به چالش های موجود در شورا و شهرداری و سوالات زیادی که در افکار عمومی ایجاد شده ، تا چه اندازه پاسخ های شهردار در برنامه مطالبه (که در ادامه اشاره شده) توانست از عطش افکار عمومی برای شفاف سازی در شهرداری بکاهد؟

لطفا پاسخ های خود را با ذکر دلیل و مصداق، در قالب کامنت هایی در ذیل این پست، یا از طریق کانال تلگرامی و پیج اینستاگرام این پایگاه خبری ارسال کنید تا با جمع بندی آنها به تحلیلی از وضعیت شهرداری پرداخت شود.

آدرس کانال تلگرامی:

http://t.me/tabrizebidar

صفحه اینستاگرام:

http://instagram.com/tabrizebidar

اظهارات  در خصوص پروژه میدان آذربایجان:

 هدف عمده از اجرای این پروژه توزیع ترافیک در ورودی غرب شهر تبریز بود که به‌عنوان دروازه اروپا محسوب می‌شود.

در شورای چهارم نحوه اجرا مورد بحث بود و عده‌ای معتقد بودند که میدان آذربایجان به‌عنوان بزرگترین میدان ایران از لحاظ قطری، باید حفظ شود و کوریدورهایی که در طرح مدنظر بود باید بسته شوند تا میدان بصورت یکپارچه بماند و به تبع آن پیشنهاد شد که این محل‌ها بسته شوند و شمع‌های کنونی بر این اساس اجرا شده‌اند چراکه برای اجرای کوریدور یا غلبه بر بارهای جانبی، باید شمع ایجاد می‌شد.

 برآورد مالی برای پروژه آذربایجان ۴۰ میلیارد بوده و ۶۰ میلیارد تاکنون هزینه شده است.

مقرر شده یک‌سری بررسی‌های فنی توسط بازرسی انجام گیرد و چرایی عوض‎شدن این طرح مشخص شود.

پروژه میدان آذربایجان را به بازرسی ارجاع داده‌ام.

ر شورای چهارم دبا ضرورت اجرای این پروژه موافق نبودم.

اظهارات در خصوص پروژه های شهری:

بیش از ۹۰ درصد بودجه شهرداری از محل درآمدهای مردمی است.

امروز کشور درگیر جنگ اقتصادی است و به تبع آن بر اساس توانایی‌هایمان مناطق کم‌برخوردار در اولویت شهرداری است.

در مورد  مسیرگشایی‌های انجام‌گرفته در مناطق حاشیه تبریز باید بگویم متاسفانه در بعضی مناطق که فقط چند واحد در مسیر اجرا مانده، مالکان حاضر به فروش نیستند چراکه مبالغ شهرداری بصورت نقد نیست.

 تا زمانی که ارتباط‌‌‌مان با مردم تنگاتنگ نباشد قطعا در بحث مدیریت موفق نخواهیم بود.

 مردم در مناطق حاشیه‌نشین انتظار دارند خانه ۳۰ متری غیرمجاز و بدون سند که زمین آن نیز تصرف شده است با آپارتمانی جایگزین شود اما این امری دشوار است.

راهکار حل معضل حاشیه‌نشینی درجاسازی است و باید در مقابل ساخت‌و‌سازهایی که شهرداری انجام می‌دهد، دولت نیز سوبسیدهایی ارائه کند.

اظهارات در خصوص مسایل شهرداری: 

بیش از چهارهزار نفر کارمند اعم از رسمی، کار معین و پیمانی در شهرداری تبریز مشغول بکارند و با تعدادی شرکت بصورت حجمی، تناژ و یا مترمربع قرارداد داریم که برای ما خدمات تنظیف در سطح شهر انجام می‌دهند و عزیزانی در قالب این شرکت‌ها برای شهرداری کار می‌کنند. تمامی افرادی که به هرشکل در شهرداری کار می‌کنند سرجمع بین ۱۱ الی ۱۲ هزار نفر هستند.

در تعیین و انتخاب مدیران مشورت می‌گیرم حتی از افرادی خارج از اعضای شورا و مجموعه شهرداری و این مشورت‌ها را سرجمع کرده و افرادی که حائز اکثریت آرای مشورت‌ها هستند، منصوب می‌شوند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.