تلگرام
کانال تبریزبیدار در تلگرام
دنبال کنید
سرویس : فرهنگی و اجتماعی , پنجشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۷ ۱۴:۳۲:۵۸ شناسه خبر : ۱۰۷۳۶۲۰

توضیحات دانشگاه تبریز در مورد گزارش تبریزبیدار؛

رشد اعتبارات هزینه ای ما بالاتر از دانشگاه های تهران و اصفهان است / رابطه مستقیم افزایش هزینه های تحقیقاتی با نرخ دلار

در پی انتشار گزارشی در این پایگاه خبری با عنوان جزئیات بودجه پیشنهادی دانشگاه های استان همراه با چالش های هزینه، دانشگاه تبریز توضیحاتی در این خصوص ارائه کرد.

به گزارش تبریز بیدار ، در پی انتشار گزارشی در این پایگاه خبری با عنوان جزئیات بودجه پیشنهادی دانشگاه های استان همراه با چالش های هزینه، (جزئیات را اینجا بخوانید)  دانشگاه تبریز توضیحاتی در این خصوص به شرح ذیل ارائه کرد:

رابطه مستقیم افزایش هزینه های تحقیقاتی  با نرخ دلار

رشد اعتبارات جوابگوی نیاز دانشگاه ها نیست

رشد اعتبارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 13.83 درصد و رشد اعتبارات دانشگاه های زیر نظر این وزارت 13.70 درصد می باشد. با توجه به افزایش سطح عمومی قیمت ها در سال جاری و اینکه افزایش هزینه های تحقیقاتی  رابطه مستقیمی با نرخ دلار دارد، این رشد به هیچ عنوان جوابگوی نیاز دانشگاه ها نیست.

با این حال در خصوص مقایسه زشد اعتبارات دانشگاه ها در لایحه بودجه سال 1398 و قانون بودجه سال 1397 باید به نکات زیر توجه و از هرگونه اظهار نظر غیر تخصصی و ارائه آمار رشد اعتبارات به صورت غیر دقیق و نادرست پرهیز نمود.

Image title

بزرگی و کوچکی ارقام اعتبارات نشان دهنده  رتبه دانشگاه در تولیدات علمی نیست

ردیف بودجه برخی دانشگاه ها دارای چندین زیر ردیف از دانشکده ها و واحدهای اقماری است

1. حجم ارقام مربوط به اعتبار دانشگاه های کشور تابعی از تعداد دانشجو و اعضای هیئت علمی بوده و بزرگی و کوچکی ارقام به تنهایی نشان دهنده موفقیت و یا رتبه دانشگاه در تولیدات علمی و تحقیقاتی نمی باشد.

2. ردیف بودجه برخی دانشگاه ها دارای چندین زیر ردیف از دانشکده ها و واحدهای اقماری است که برخی از دانشگاه ها فاقد زیر ردیف های مذکور می باشد و تجمیع کل اعتبارات دانشگاه ها با زیر ردیف ها، از نظر مقایسه اعتبار دانشگاه ها صحیح نبوده و بهتر است اعتبار ردیف اصلی دانشگاه ها با هم مقایسه گردد.

3. اعتبار دانشگاه ها در لوایح و یا قوانین بودجه سنواتی کشور، شامل اعتبارات هزبنه ای(جاری)، درآمدهای اختصاصی و اعتبارات طرح تملک دارائیهای سرمایه ای(عمرانی) می باشد که در این میان عمده بودجه دریافتی دانشگاه ها از دولت که رشد آن بسیار مهم تلقی می شود اعتبارات هزینه ای است. اعتبارات درآمد اختصاصی مربوط به درآمدهای وصولی خود دانشگاهها بوده و ارتباطی به بودجه دریافتی از دولت ندارد. هم چنین اعتبارات عمرانی بیشتر مربوط به تعداد پروژه های نیمه تمام است و اغلب، کاهش اعتبارات عمرانی دانشگاهها به دلیل موفقیت در اتمام پروژه های نیمه تمام بوده و با توجه به عدم تعریف پروژه های جدید عمرانی در کشور، این امر به منزله سرعت عمل در اتمام پروژه های نیمه تمام و مزیت تلقی می گردد.

دانشگاه تبریز از نظر کل اعتبارات با 15.48 درصد رشد، سوم است

علیرغم موارد فوق، وضعیت اعتبارات کلی دانشگاه ها (شامل اعتبارات هزینه ای، درآمدهای اختصاص و اعتبارات عمرانی) در جدول شماره 7 لایحه بودجه سال 1398 و قانون بودجه سال 1397 در قالب جدول ذیل قابل مشاهده می باشد.

رشد اعتبارات هزینه ای دانشگاه تبریز بالاتر از دانشگاه های تهران و اصفهان است

متوسط رشد اعتبارات دانشگاه های استان بالاتر از متوسط رشد دانشگاه های وزارت علوم  است

 دانشگاه تبریز از نظر کل اعتبارات با 15.48 درصد رشد،بعد از دانشگاه های تهران و اصفهان در ردیف سوم قرار گرفته است. این در حالی است که دانشگاه تبریز از نظر رشد اعتبارات هزینه ای که دارای اهمیت بیشتری است، بالاتر از دو دانشگاه مذکور بوده و علت پیشی گرفتن آنها در رشد کل اعتبار، مربوط به افزایش درآمد اختصاصی آنهاست. ذکر این نکته ضروری است که بر اساس اطلاعات موجود، متوسط رشد اعتبارات دانشگاه های استان از متوسط رشد دانشگاه های مجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بالاتر است.

وضعیت رشد اعتبارات دانشگاه های بزرگ کشور در قالب نمودار زیر قابل مشاهده می باشد.

Image title


در پایان یادآور می گردد که در عین حال که رشد اعتبارات دانشگاه های کشور در لایحه بودجه سال آتی نامناسب می باشد، لیکن با در نظر گرفتن وضعیت کل دانشگاه های کشور در لایحه مذکور، دانشگاه تبریز در سایه تلاش های صورت گرفته و ارتقای جایگاه علمی و تحقیقاتی در مقایسه با دانشگاه های همتراز، از رشد اعتبارات مناسب و بهتری برخوردار می باشد.