تلگرام
کانال تبریزبیدار در تلگرام
دنبال کنید
سرویس : سلامت و خانواده , سه شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۷ ۱۰:۱۸:۲۱ شناسه خبر : ۱۰۷۳۷۱۴

در 9 ماهه سال جاری اتفاق افتاد؛

فوت 56 نفر براثر حوادث کاری در آذربایجان شرقی/ افزایش 4 درصدی حوادث ناشی از کار

در9 ماهه نخست سالجاری 56 نفر بر اثرحوادث ناشی از کار دراستان جان خودرااز دست دادند که از این تعداد یک نفر زن و بقیه مرد بودند. این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته 4 درصد افزایش یافته است.

به گزارش تبریز بیدار ، درنه ماهه نخست سالجاری 56 نفر بر اثرحوادث ناشی از کار دراستان جان خودرااز دست دادند که از این تعداد یک نفر زن و بقیه مرد بودند. این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته 4 درصد افزایش یافته است. درطی این مدت تعداد یکهزارو12 نفر نیز بر اثرمصدومیت ناشی از حوادث کار به ادارات پزشکی قانونی استان مراجعه کردند که از این تعداد 33 نفر زن و979 نفر مرد بودند.

تعداد مصدومین حوادث کاری در نه ماهه اول سال گذشته یکهزارو56 نفر بود که این آمار در نه ماهه اول سالجاری 4 درصد کاهش یافته است.

بر اساس همین گزارش در طی آذرماه امسال تعداد 3 نفر به علت حادثه کاری فوت کرده که این آماردرمقایسه با مدت مشابه سال گذشته 3 نفر کاهش یافته است.

همچنین 105 نفرنیز به علت مصدومیت حوادث کاری درآذرماه به ادارات پزشکی قانونی استان مراجعه کردند که این آمار نسبت به شهریور سال گذشته افزایش حدود 15 درصدی را نشان می دهد.

گفتنی است تعداد کل فوت شدگان حوادث کاری در سال 96 برابر با 67 نفر بود که یک نفر از آنان زن و بقیه مرد بودند.تعداد کل مصدومین حوادث کار نیز در سال 96 برابر با یک هزارو332 نفر بود که از این تعداد 34 نفر زن و یکهزارو 298 نفر مرد بودند