تبریزبیدار
سه شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۷ ۱۴:۴۸:۱۰ شناسه خبر : ۱۰۷۴۱۰۲

گزارش تصویری تبریزبیدار:

تجمع طلاب جامعة المصطفی تبریز در اعتراض به اقدام نخست وزیر ارمنستان در آرارات تهران

جمعی از طلاب و روحانیون آذربایجانی مقیم تبریز در اعتراض به اقدام ناشایست نخست وزیر ارمنستان در آرارت تهران، صبح امروز در مدرسه علوم اسلامی جامعة المصطفی تبریز تجمع کردند

تجمع طلاب جامعة المصطفی تبریز در اعتراض به اقدام نخست وزیر ارمنستان در آرارات تهران

تجمع طلاب جامعة المصطفی تبریز در اعتراض به اقدام نخست وزیر ارمنستان در آرارات تهران

تجمع طلاب جامعة المصطفی تبریز در اعتراض به اقدام نخست وزیر ارمنستان در آرارات تهران

تجمع طلاب جامعة المصطفی تبریز در اعتراض به اقدام نخست وزیر ارمنستان در آرارات تهران

تجمع طلاب جامعة المصطفی تبریز در اعتراض به اقدام نخست وزیر ارمنستان در آرارات تهران

تجمع طلاب جامعة المصطفی تبریز در اعتراض به اقدام نخست وزیر ارمنستان در آرارات تهران

تجمع طلاب جامعة المصطفی تبریز در اعتراض به اقدام نخست وزیر ارمنستان در آرارات تهران

تجمع طلاب جامعة المصطفی تبریز در اعتراض به اقدام نخست وزیر ارمنستان در آرارات تهران

تجمع طلاب جامعة المصطفی تبریز در اعتراض به اقدام نخست وزیر ارمنستان در آرارات تهران

تجمع طلاب جامعة المصطفی تبریز در اعتراض به اقدام نخست وزیر ارمنستان در آرارات تهران

تجمع طلاب جامعة المصطفی تبریز در اعتراض به اقدام نخست وزیر ارمنستان در آرارات تهران

تجمع طلاب جامعة المصطفی تبریز در اعتراض به اقدام نخست وزیر ارمنستان در آرارات تهران

تجمع طلاب جامعة المصطفی تبریز در اعتراض به اقدام نخست وزیر ارمنستان در آرارات تهران

تجمع طلاب جامعة المصطفی تبریز در اعتراض به اقدام نخست وزیر ارمنستان در آرارات تهران

تجمع طلاب جامعة المصطفی تبریز در اعتراض به اقدام نخست وزیر ارمنستان در آرارات تهران

تجمع طلاب جامعة المصطفی تبریز در اعتراض به اقدام نخست وزیر ارمنستان در آرارات تهران

تجمع طلاب جامعة المصطفی تبریز در اعتراض به اقدام نخست وزیر ارمنستان در آرارات تهران