تلگرام
کانال تبریزبیدار در تلگرام
دنبال کنید
سرویس : فرهنگی و اجتماعی , پنجشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۷ ۱۲:۱۸:۵۲ شناسه خبر : ۱۰۷۴۱۸۸

دوربین تبریزبیدار؛

نمایشگاه فروش بهاره در تبریز

در آستانه عید نوروز نمایشگاه فروش بهاره در نمایشگاه بین المللی تبریز همه روزه از ساعت 15 تا 21 دایر بوده و تا 26 اسفند ماه ادامه خواهد داشت.

نمایشگاه فروش بهاره در تبریز

نمایشگاه فروش بهاره در تبریز

نمایشگاه فروش بهاره در تبریز

نمایشگاه فروش بهاره در تبریز

نمایشگاه فروش بهاره در تبریز

نمایشگاه فروش بهاره در تبریز

نمایشگاه فروش بهاره در تبریز

نمایشگاه فروش بهاره در تبریز

نمایشگاه فروش بهاره در تبریز

نمایشگاه فروش بهاره در تبریز

نمایشگاه فروش بهاره در تبریز

نمایشگاه فروش بهاره در تبریز

نمایشگاه فروش بهاره در تبریز

نمایشگاه فروش بهاره در تبریز

نمایشگاه فروش بهاره در تبریز

نمایشگاه فروش بهاره در تبریز

نمایشگاه فروش بهاره در تبریز

نمایشگاه فروش بهاره در تبریز

نمایشگاه فروش بهاره در تبریز

نمایشگاه فروش بهاره در تبریز

نمایشگاه فروش بهاره در تبریز

عکس: ناصر جهدی