تبریزبیدار
یکشنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۸ ۱۱:۱۷:۳۱ شناسه خبر : ۱۰۷۴۲۸۸

کانال مسیل ائل گلی از قاب دوربین؛

وضعیت نگران کننده مسیر سیلاب تبریز و ضرورت توجه جدی مسئولین

با وجود اخطار وقوع سیلاب احتمالی در چند روز آینده در مناطق حاشیه نشین تبریز، کانال مسیل سهند ائل گلی وضعیت مناسبی نداشته و خطرآفرین است.

به گزارش تبریز بیدار ، با وجود اخطار وقوع سیلاب احتمالی در چند روز آینده در مناطق حاشیه نشین تبریز، کانال مسیل سهند ائل گلی وضعیت مناسبی نداشته و خطرآفرین است.

توجه مسئولین  شهری جهت جلوگیری از بروز صدمات احتمالی جانی و مالی به شهروندان در اثر سیل احتمالی ضروری است.

برخی شهروندان با ارسال تصاویری از وضعیت کنونی این محدوده خواستار توجه جدی مسئولین به این موضوع شده اند.

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

تصاویر با دوربین شهروندان تبریزی گرفته شده است.