تلگرام
کانال تبریزبیدار در تلگرام
دنبال کنید
سرویس : اقتصادی , دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸ ۱۰:۰۹:۰۸ شناسه خبر : ۱۰۷۴۴۱۷

مدیر نیروگاه حرارتی تبریز خبر داد؛

نشتی خط لوله انتقال پمپاژ آب مایان به نیروگاه حرارتی تبریز مهار شد

نیاپاک گفت: در اثر وجود دو مورد نشتی در مسیر خط لوله انتقال آب مایان به نیروگاه حرارتی تبریز ، همکاران تعمیرات مکانیک در محل حضور یافته و نسبت به نشت یابی و رفع نشتی اقدام کردند، ایستگاه آبرسانی پمپاژ مایان در تامین آب مورد نیاز واحدهای نیروگاه حرارتی تبریز نقش حیاتی دارد.

به گزارش تبریزبیدار؛ نیا پاک مدیر نیروگاه حرارتی تبریز ، با اشاره به وجود نشتی  خط لوله انتقال آب گفت: در اثر وجود دو مورد نشتی در مسیر خط لوله انتقال آب مایان به نیروگاه حرارتی تبریز ، همکاران تعمیرات مکانیک در محل حضور یافته و نسبت به نشت یابی و رفع نشتی اقدام کردند، ایستگاه آبرسانی پمپاژ مایان در تامین آب مورد نیاز واحدهای نیروگاه حرارتی تبریز نقش حیاتی دارد.

وی خاطر نشان کرد : با توجه به حساسیت پمپاژ آب مایان به نیروگاه تبریز و همچنین لزوم پایداری تولید در ماه های گرم سال 98 ، رفع نشتی مسیر آب مایان به نیروگاه تبریز از اهمیت خاصی برخوردار است.

نیاپاک افزود : بلافاصله پس از گزارش نشتی در مسیر انتقال آب مایان به نیروگاه تبریز ، همکاران تعمیرات مکانیک به محل مراجعه کرده و پس از نشت یابی در دو مورد مجزا نسبت به رفع آن اقدام کردند.

وی ادامه داد : با توجه به شرایط نامساعد جوی و شرایط خاص محل نشتی و بعلت عدم امکان جوشکاری، محل نشتی ها ی لوله های 700 میلی متری که دارای قطری بالا می باشند و بدلیل جنس چـــدن لوله ها ، نشتی ها باید با روش های نوین و مخصوصی مهار می شد که همکاران تلاشگر تعمیرات مکانیک موفق شدند به بهترین وجه این کار را انجام دهند.