تلگرام
کانال تبریزبیدار در تلگرام
دنبال کنید
سرویس : فرهنگی و اجتماعی , دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۶:۰۰:۲۶ شناسه خبر : ۱۰۷۴۴۹۵

گزارش تصویری تبریزبیدار؛

خانه سلماسی، موزه سنجش تبریز

موزه سنجش تبریز در خیابان امام خمینی کوچه مقصودیه پشت ساختمان شهرداری و در بن بست سلماسی واقع شده است.

خانه سلماسی، موزه سنجش تبریز

خانه سلماسی، موزه سنجش تبریز

خانه سلماسی، موزه سنجش تبریز

خانه سلماسی، موزه سنجش تبریز

خانه سلماسی، موزه سنجش تبریز

خانه سلماسی، موزه سنجش تبریز

خانه سلماسی، موزه سنجش تبریز

خانه سلماسی، موزه سنجش تبریز

خانه سلماسی، موزه سنجش تبریز

خانه سلماسی، موزه سنجش تبریز

خانه سلماسی، موزه سنجش تبریز

خانه سلماسی، موزه سنجش تبریز

خانه سلماسی، موزه سنجش تبریز

خانه سلماسی، موزه سنجش تبریز

خانه سلماسی، موزه سنجش تبریز


خانه سلماسی، موزه سنجش تبریز

خانه سلماسی، موزه سنجش تبریز

خانه سلماسی، موزه سنجش تبریز

خانه سلماسی، موزه سنجش تبریز

خانه سلماسی، موزه سنجش تبریز

خانه سلماسی، موزه سنجش تبریز


عکاس:محمدرضا دهقان نژاد