تلگرام
کانال تبریزبیدار در تلگرام
دنبال کنید
سرویس : فرهنگی و اجتماعی , چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۶:۱۷:۴۷ شناسه خبر : ۱۰۷۴۵۱۷

گزارش تصویری تبریزبیدار؛

نخستین همایش بین المللی فقه گردشگری در تبریز

نخستین همایش بین المللی گردشگری فقه با حضور میهمانانی بیش از 50 کشور جهان در دانشگاه تبریز برگزار شد.

نخستین همایش بین المللی فقه گردشگری در تبریز

نخستین همایش بین المللی فقه گردشگری در تبریز

نخستین همایش بین المللی فقه گردشگری در تبریز

نخستین همایش بین المللی فقه گردشگری در تبریز

نخستین همایش بین المللی فقه گردشگری در تبریز

نخستین همایش بین المللی فقه گردشگری در تبریز

نخستین همایش بین المللی فقه گردشگری در تبریز

نخستین همایش بین المللی فقه گردشگری در تبریز

نخستین همایش بین المللی فقه گردشگری در تبریز

نخستین همایش بین المللی فقه گردشگری در تبریز

نخستین همایش بین المللی فقه گردشگری در تبریز

نخستین همایش بین المللی فقه گردشگری در تبریز

نخستین همایش بین المللی فقه گردشگری در تبریز

نخستین همایش بین المللی فقه گردشگری در تبریز

نخستین همایش بین المللی فقه گردشگری در تبریز

نخستین همایش بین المللی فقه گردشگری در تبریز

نخستین همایش بین المللی فقه گردشگری در تبریز

نخستین همایش بین المللی فقه گردشگری در تبریز

نخستین همایش بین المللی فقه گردشگری در تبریز

نخستین همایش بین المللی فقه گردشگری در تبریز

نخستین همایش بین المللی فقه گردشگری در تبریز


عکاس: محمدرضا دهقان نژاد