تبریزبیدار
سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۵:۳۹:۰۶ شناسه خبر : ۱۰۷۴۵۶۲

گزارش تصویری تبریزبیدار؛

مراسم تکریم و معارفه مدیران کل قبلی و جدید حفظ آثار دفاع مقدس استان

مراسم تکریم و معارفه مدیران کل قبلی و جدید حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس آذربایجان شرقی با حضور جمعی از مسئولین لشکری و کشوری در باغ موزه دفاع مقدس تبریز برگزار شد.

مراسم تکریم و معارفه مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس آذربایجان شرقی

مراسم تکریم و معارفه مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس آذربایجان شرقی

مراسم تکریم و معارفه مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس آذربایجان شرقی

مراسم تکریم و معارفه مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس آذربایجان شرقی

مراسم تکریم و معارفه مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس آذربایجان شرقی

مراسم تکریم و معارفه مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس آذربایجان شرقی

مراسم تکریم و معارفه مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس آذربایجان شرقی

مراسم تکریم و معارفه مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس آذربایجان شرقی

مراسم تکریم و معارفه مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس آذربایجان شرقی

مراسم تکریم و معارفه مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس آذربایجان شرقی

مراسم تکریم و معارفه مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس آذربایجان شرقی

مراسم تکریم و معارفه مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس آذربایجان شرقی

مراسم تکریم و معارفه مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس آذربایجان شرقی

مراسم تکریم و معارفه مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس آذربایجان شرقی

مراسم تکریم و معارفه مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس آذربایجان شرقی

مراسم تکریم و معارفه مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس آذربایجان شرقی

مراسم تکریم و معارفه مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس آذربایجان شرقی


عکاس: محمدرضا دهقان نژاد